Đẩy mạnh công tác phòng chóng thiên tai

Dấu ấn công tác phòng, chống thiên tai năm 2021 

Xem với cỡ chữ
Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) Trần Quang Hoài, năm 2021, đơn vị đã hoàn thành mục tiêu kép: làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, đồng thời bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Thiên tai diễn biến phức tạp, cực đoan 

- Đánh giá của ông như thế nào về tình hình thiên tai năm 2021?

- Năm 2021, thiên tai trong khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, cực đoan, bất thường trong bối cảnh toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19.

Trong nước, thiên tai không dồn dập, khốc liệt như năm 2020 nhưng cũng đã xảy ra 18/22 loại hình với 9 cơn bão, 3 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; 325 trận dông, lốc, mưa lớn; 128 trận động đất; 158 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất. Giữa tháng 9 - 11, khu vực miền Trung và Tây Nguyên liên tiếp chịu ảnh hưởng của 5 cơn bão và 6 đợt mưa lũ, đặc biệt tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên xấp xỉ lũ lịch sử; bão số 9 mạnh bất thường vào thời gian cuối mùa, gần đạt cấp siêu bão với sức gió thực đo cấp 14, giật cấp 17 lớn nhất đo được trong 40 năm.

- Những khó khăn trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2021 là gì, thưa ông?

- Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài từ cuối năm 2019, dịch bệnh tác động đến hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó ảnh hưởng lớn đến công tác phòng, chống thiên tai. Nhiều địa phương phải tập trung nguồn lực và sử dụng phần lớn dự phòng ngân sách, các nguồn lực hợp pháp khác cho công tác phòng chống dịch.

Thiệt hại do thiên tai giảm thiểu thấp nhất trong 30 năm qua

- Bên cạnh những khó khăn, ông có thể chỉ ra những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống thiên tai thời gian vừa qua?   

Thực tế cho thấy, thiệt hại về người và tài sản do thiên tai năm 2021 giảm thiểu thấp nhất trong 30 năm vừa qua. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng, hoàn thiện và ban hành với 4 Nghị định của Chính phủ, 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 2 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tháo gỡ khó khăn và triển khai toàn diện, có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai. Chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030 cũng được ban hành và triển khai thực hiện.

Công tác dự báo, cảnh báo ngày càng được nâng cao như nhận định sớm về khả năng diễn biến phức tạp của mưa, bão, lũ năm 2021; cập nhật hàng tháng bản tin nhận định về tình hình thiên tai. Công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó tiến tới bài bản, khoa học, đầy đủ và thực hiện sớm, toàn diện từ Trung ương đến cơ sở.

Năm 2021, Tổng cục Phòng, chống thiên tai tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về Phòng chống thiên tai (15 - 22.5.2021) tại các cấp, ngành. Hoàn thành mục tiêu kép vừa làm tốt công tác phòng, chống thiên tai vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; các nội dung chỉ đạo, điều hành, cảnh báo được lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng và người dân, bảo đảm an toàn cho 10.931 hộ/44.365 người khu vực đặc biệt nguy hiểm tại các vị trí sơ tán tập trung.

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ tại cơ sở. Năm 2021, lực lượng này đã phát huy hiệu quả trong các đợt mưa lũ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, lũ quét sạt lở đất tại khu vực miền núi phía Bắc.

- Xin cảm ơn ông!

Tâm Anh