Hoạt động của HĐND tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn 

Xem với cỡ chữ
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức bộ máy HĐND tỉnh Thái Bình được chú trọng củng cố, kiện toàn bảo đảm chất lượng. Nhờ đó, hoạt động của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, thể hiện vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Khánh Duy)

Tạo chuyển biến rõ nét 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh Thái Bình đã tổ chức 24 kỳ họp, ban hành 375 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, về quy hoạch, chương trình, đề án phát triển ngành, lĩnh vực… là những định hướng lớn cho các cấp, ngành, địa phương triển khai trong cả giai đoạn. Có thể kể đến các nghị quyết về: Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình giai đoạn 2020 đến năm 2030; quy định miễn giảm mức phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19… 

Tại kỳ họp tổng kết hoạt động nhiệm kỳ mới đây, nhiều đại biểu đánh giá cao những đổi mới, linh hoạt trong thực hiện hoạt động giám sát; tiếp công dân; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo... của HĐND tỉnh. Qua đó, đã phát hiện nhiều tồn tại, vướng mắc trên thực tiễn để kịp thời bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách của tỉnh. Cụ thể, HĐND tỉnh đã tổ chức 10 phiên chất vấn và trả lời chất vấn, với 132 lượt đại biểu chất vấn liên quan đến nhiều vấn đề cử tri quan tâm như: Đất đai, tài nguyên môi trường; chính sách xã hội; vệ sinh môi trường; an ninh trật tự… Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn được cải thiện theo hướng hỏi ngắn, đáp gọn. Chủ tọa điều hành linh hoạt, tập trung vào trọng tâm và làm rõ những vấn đề đông đảo cử tri quan tâm. Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành và phân công các Ban tổ chức 42 cuộc giám sát chuyên đề thuộc 5 lĩnh vực tại 25 sở, ngành, địa phương và hàng chục cuộc giám sát thường xuyên. Hoạt động khảo sát thực tế của các Ban cũng được chú trọng nâng cao cả về số lượng và chất lượng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Văn Thưởng cho biết: HĐND tỉnh đã phối hợp chặt với MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tốt các Hội nghị TXCT theo chuyên đề, mở rộng đối tượng tiếp xúc để lắng nghe, tiếp thu nhiều hơn các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. "Các ý kiến kiến nghị sau các cuộc TXCT đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, gửi đến UBND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết kịp thời. Đây cũng là cơ sở cho việc xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm tính đồng thuận, khả thi", ông Thưởng nhấn mạnh.

Chú trọng nâng cao chất lượng đại biểu

Nhìn lại hoạt động của nhiệm kỳ 2016 - 2021, bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND tỉnh cũng còn những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Trong đó, công tác rà soát, đánh giá và giám sát việc thực hiện các nghị quyết sau khi ban hành chưa được thường xuyên. Nội dung giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh chủ yếu dựa vào việc xem xét báo cáo của đơn vị chịu sự giám sát. Một số thành viên các Ban HĐND tỉnh hoạt động chưa tích cực; một số đại biểu chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm…

Từ thực tiễn hoạt động, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đặng Võ Luyện cho rằng: Cần có sự gắn kết chặt chẽ thường xuyên giữa các thành viên Ban; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên trong ban phối hợp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định. Mặt khác, cũng cần quan tâm đến việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy năng lực của từng thành viên…

Ở góc độ khác, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Thanh Giang cho rằng: Thường trực HĐND tỉnh cần chú trọng phân công, điều hòa phối hợp hoạt động giữa các Ban; nâng cao năng lực trách nhiệm của các Ban HĐND tỉnh trong việc thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết. Tiếp tục coi giám sát, khảo sát là khâu trọng tâm; đồng thời, có các giải pháp cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin để đại biểu có thể tham gia hiệu quả vào việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, trong nhiệm kỳ tới, HĐND tỉnh Thái Bình sẽ chú trọng nâng cao chất lượng đại biểu, giảm số lượng đại biểu công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước, tăng tỷ lệ đại biểu có trình độ, năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động trong cơ quan dân cử. Cùng với đó, có cơ chế thích hợp đánh giá kết quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đại biểu, làm cơ sở để cử tri giám sát hoạt động của đại biểu. Qua đó, góp phần tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực, các Ban và từng đại biểu HĐND tỉnh.

Khánh Duy