Đáp ứng kỳ vọng của cử tri 

Xem với cỡ chữ
Những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 của tỉnh Bắc Ninh có đóng góp quan trọng từ hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhất là HĐND tỉnh. Cùng với hoàn thiện về pháp luật về hoạt động, việc tăng cường đại biểu chuyên trách đã đóng vai trò chủ đạo trong đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của HĐND tỉnh: Không chỉ quyết sách kịp thời, khả thi mà còn tăng cường các hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát, khảo sát tại cơ sở, ngày càng đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng

Bước vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cùng với cả nước, Bắc Ninh cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là những ảnh hưởng sâu rộng của đại dịch Covid-19 cùng nhiều thách thức phi truyền thống khác. Trong điều kiện đó, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong tỉnh đã phát huy được sức mạnh đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vận hội, khai thác tối đa các lợi thế về vị trí địa lý với khả năng liên kết vùng và cả nước, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, nguồn nhân lực chất lượng, phát huy bản sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc, vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực:

	Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa được bầu tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Khóa XVIII
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa được bầu tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Khóa XVIII

Quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, duy trì mức tăng trưởng cao, đưa Bắc Ninh trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tăng 7,7%/năm (riêng giai đoạn 2016 - 2019 tăng 9,2%). Năm 2020: Quy mô kinh tế đứng thứ 8 cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 6.200 USD, đứng thứ 3 cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1,3 triệu tỷ đồng, duy trì đứng thứ nhất cả nước; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 30,4 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 9 cả nước.

Các vấn đề an sinh và phúc lợi xã hội được bảo đảm, quan tâm ở mức cao hơn so với cả nước, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 79,9 triệu đồng/năm, đứng thứ 5 toàn quốc. 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 7/7 huyện, thị xã hoàn thành và đạt chuẩn nông thôn mới; hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao. Công tác cải cách hành chính chuyển biến rõ nét, luôn trong tốp đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh (Năm 2019 xếp hạng 4/63 tỉnh thành, tăng 11 bậc so với năm 2018), chỉ số cải cách hành chính công, chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin…

Những thành tựu trên có đóng góp quan trọng từ hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhất là cấp tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 21 kỳ họp, ban hành 342 nghị quyết, trong đó có 148 nghị quyết chuyên đề, đặc biệt là những quyết nghị về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, các phương án về tài chính - ngân sách cùng nhiều cơ chế, chính sách mới tăng cường thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội... Nhờ đó, các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, được cử tri và Nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần giải quyết kịp thời một số vấn đề cấp bách của địa phương, có cơ chế để UBND tỉnh ứng phó linh hoạt với các thách thức, khó khăn gặp phải trong quá trình lãnh đạo, điều hành. 

Bảo đảm các điều kiện hoạt động của HĐND các cấp

Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh chủ động triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm các điều kiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế như: Trang bị máy tính bảng phục vụ đại biểu HĐND tỉnh; bảo đảm chế độ, chính sách của đại biểu HĐND; điều chỉnh và nâng cấp hạ tầng trang thiết bị phục vụ tổ chức các kỳ họp, nhất là kỳ họp trực tuyến; thành lập và duy trì tốt hoạt động Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh... nhằm nâng cao tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả để đáp ứng các điều kiện và hoàn cảnh thực tiễn cũng như tính chuyên nghiệp trong hoạt động của cơ quan dân cử.

	Thành phố Bắc Ninh rực rỡ về đêm Nguồn: ITN
Thành phố Bắc Ninh rực rỡ về đêm
Nguồn: ITN

Văn phòng HĐND tỉnh Bắc Ninh luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND. Quy chế làm việc được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, phù hợp với thực tế và các quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để công chức phát huy khả năng của cá nhân và trong phối hợp công tác; có sự phân công rõ ràng và quy định cụ thể về trách nhiệm, thẩm quyền đối với từng cá nhân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành hoạt động thông qua việc ứng dụng chữ ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia và gửi văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Chú trọng khảo sát thực tế tại cơ sở

Nhìn loạt hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Ninh từ đầu nhiệm kỳ đến nay có thể thấy, các nghị quyết đã được HĐND, UBND và cơ quan hữu quan phối hợp chặt từ khâu chuẩn bị nội dung, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Trong đó, các Ban của HĐND tỉnh đã chủ động nghiên cứu, tiếp cận thông tin, tổ chức khảo sát, giám sát và tham gia nhiều ý kiến phản biện với cơ quan soạn thảo. Do vậy, các nghị quyết của HĐND ban hành mang ý nghĩa thiết thực và tính khả thi cao. Bằng các quyết sách kịp thời, HĐND tỉnh đã cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; thể chế hóa kịp thời các nghị quyết của cấp ủy thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng thời kỳ, từng lĩnh vực, phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện của địa phương, tạo khuôn khổ pháp lý để các cấp, các ngành quản lý, điều hành, khai thác tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; mặt khác cũng thiết lập các cơ chế, chính sách mới nhằm thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội...

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp cũng được quan tâm thực hiện, tập trung những vấn đề bức xúc, được nhiều đại biểu, cử tri và dư luận quan tâm, như: Chỉ số CPI (năng lực cạnh tranh) của tỉnh; việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất; công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý nhà nước về quản lý đầu tư công, giao thông, xây dựng, công thương, tài chính; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; vấn đề khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; vấn đề thất nghiệp, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; các vấn đề trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và những giải pháp ngăn chặn sử dụng trái phép chất ma túy, chất gây nghiện... Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, thẳng thắn và dân chủ. Chủ tọa kỳ họp điều hành theo hướng trọng tâm, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, gợi mở để đại biểu chất vấn và đại biểu trả lời tập trung để làm rõ những vấn đề đại biểu đặt ra.

Điểm nổi bật trong hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ này, ngoài nghiên cứu báo cáo của các đơn vị, Thường trực HĐND tỉnh thành lập các tổ khảo sát, giao các Ban nắm tình hình thực tế tại địa phương, nhất là cấp xã nên đã đem lại hiệu quả cao. Kết quả các cuộc giám sát đã giúp Thường trực, các ban HĐND có thêm cơ sở để xây dựng báo cáo thẩm tra; cung cấp những thông tin quan trọng để đại biểu thảo luận và quyết định. Thông qua hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình đã làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thi hành pháp luật, nghị quyết của HĐND; đồng thời có các kiến nghị xác đáng, được các cơ quan có trách nhiệm tiếp thu, giải quyết, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Cùng với đó, để tăng cường mối liên hệ với cử tri, nội dung, chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) được các cơ quan liên quan phối hợp chuẩn bị chu đáo, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri biết và tham dự. Hoạt động TXCT được đổi mới thông qua việc tổ chức cho đại biểu HĐND 3 cấp cùng TXCT tại một điểm để giảm thời gian, chi phí và tăng hiệu quả TXCT; thành phần tham dự buổi TXCT được mở rộng đến lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan và UBND huyện, xã… Do vậy, hầu hết các ý kiến, kiến nghị cử tri đều được tiếp thu, giải trình, trao đổi, giải đáp ngay tại buổi tiếp xúc.

 Thực tế hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Ninh cho thấy, việc bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc, yếu tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Bên cạnh đó, phải giải quyết hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa cơ cấu và chất lượng đại biểu, lựa chọn những đại biểu có trình độ, năng lực, tâm huyết, có uy tín thực hiện nhiệm vụ, coi trọng việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, tăng cường đại biểu hoạt động chuyên trách có chất lượng làm nòng cốt thúc đẩy hoạt động của HĐND. Đây thực sự là điều kiện quan trọng, bảo đảm cho HĐND hoạt động hiệu quả. Cùng với đó, rất cần sự chủ động sáng tạo của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND nhằm đưa ra những cải tiến, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với từng điều kiện cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Chú trọng công tác bố trí, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên tham mưu, giúp việc…

 

Phan Phương