Singapore:

Đào tạo để lãnh đạo hiệu quả 

Xem với cỡ chữ
Xuất phát từ quan niệm “lãnh đạo là chìa khóa thành công”, trong đó, nghị sĩ được xem là người nắm giữ vai trò lãnh đạo nên từ nhiều năm nay đảng cầm quyền Singapore rất quan tâm đến việc thu hút nhân tài đưa vào bộ máy lãnh đạo, đồng thời giữ chân người tài bằng việc tạo cơ hội qua đào tạo. Đào tạo để phát triển năng lực cá nhân, hướng đến các cơ hội thăng tiến trở thành chính sách chung của Singapore.

Việc tập huấn cho nghị sĩ có những yêu cầu đặc thù tạo nên sự khác biệt cơ bản đối với các hình thức đào tạo khác, đặc biệt là so với đào tạo hàn lâm của các trường đại học. Cụ thể, việc tập huấn nghị sĩ được quan niệm là bồi dưỡng năng lực lãnh đạo; mối quan tâm chính là tập huấn kỹ năng làm đại biểu và bổ sung những tri thức cần thiết cho vai trò nhà quản trị; đại biểu dân cử cần được tập huấn về những vấn đề thiết thực có thể ứng dụng ngay vào việc thực hiện vai trò đại diện của mình, hạn chế đưa các vấn đề lý luận hàn lâm vào chương trình tập huấn.

Trường Hành chính công

Do chế độ đa đảng nên ở cấp Trung ương, việc tập huấn, bồi dưỡng năng lực cho nghị sĩ quốc gia thuộc trách nhiệm của các đảng phái. Xuất phát từ giá trị lợi ích của mình nên các đảng phái phải tổ chức tập huấn năng lực lãnh đạo cho các nghị sĩ - đảng viên trong nghị viện. Do xung đột lợi ích nên việc tập huấn chung là cho tất cả các nghị sĩ trong Nghị viện là không thể thực hiện được, ngoại trừ một chương trình tập huấn chung do Văn phòng Nghị viện tổ chức cho nghị sĩ mới trúng cử khi bắt đầu nhiệm kỳ.

Cùng với việc tập huấn cho nghị sĩ, Singapore cũng đầu tư rất mạnh cho hoạt động đào tạo cho nhân viên phục vụ cơ quan dân cử. Tuy nhiên, do những khác biệt về nền tảng bầu cử và thể chế nên nhân viên phục vụ cơ quan dân cử của Singapore được hiểu chính là công chức nghị viện phi đảng phái.

Với nhu cầu tập huấn thường xuyên và đa dạng của nghị sĩ nên Singapore có các cơ sở đào tạo chuyên trách cung ứng dịch vụ tập huấn, phát triển năng lực cho người làm công tác dân cử. Cụ thể, việc tập huấn cho đại biểu dân cử và cả viên chức phục vụ cơ quan dân cử đều tập trung vào Trường Hành chính công. Trường Hành chính công của Singapore là tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Công vụ, hoạt động theo nguyên tắc tự hạch toán thu chi, thực hiện việc cung ứng dịch vụ tập huấn theo định hướng và yêu cầu của Chính phủ, có quyền quyết định về mức phí thu với từng khóa học theo nguyên tắc chung do Bộ Công vụ quy định. Từ đầu năm 2007, Trường Hành chính công đã thành lập thêm Trung tâm Quản trị và Lãnh đạo với định hướng tập trung bồi dưỡng tư duy lãnh đạo cho nghị sĩ và lãnh đạo cấp cao.

Bên cạnh cơ sở tập huấn chuyên sâu nói trên, nghị sĩ cũng có thể được cung cấp dịch vụ tập huấn bởi các cơ sở tập huấn khác. Do đó, các cơ sở tập huấn cho nghị sĩ luôn phải hoạt động trong môi trường có cạnh tranh, đòi hỏi phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trường Hành chính Công Lý Quang Diệu - một trong những cơ sở đào tạo nghị sĩ và quan chức Singapore

Kinh nghiệm quan trọng trong tổ chức và hoạt động của các cơ sở bồi dưỡng nghị sĩ là bao giờ các trung tâm này cũng chiếm lĩnh vai trò điều phối trên cơ sở nền tảng quản trị tri thức hiệu quả và phương thức hoạt động linh hoạt, đồng thời mở rộng hợp tác với các viện/cơ sở đào tạo có thế mạnh về các lĩnh vực khác nhau trong hoạt động đào tạo. Điểm mạnh trong việc xây dựng, củng cố năng lực của các trung tâm này là cách thức sử dụng nguồn lực trong bồi dưỡng đại biểu dân cử.

Nội dung tập huấn

Nội dung tập huấn cho nghị sĩ ở Singapore nhấn mạnh về tập huấn kỹ năng và bồi dưỡng năng lực lãnh đạo. Ví dụ: Xây dựng pháp luật (có chương trình từ cơ bản đến nâng cao); Điều tiết sự phát triển; Đánh giá sự phát triển; Kỹ năng lập kế hoạch và phát triển cộng đồng; Kỹ năng lập kế hoạch và hoạt động quản lý; Lãnh đạo chính quyền địa phương; Kỹ năng phân tích những yếu tố bền vững; Lập kế hoạch chiến lược.

Bên cạnh đó, theo nhu cầu của người học, các trung tâm còn cung cấp các chương trình tập huấn về một số kỹ năng cá nhân cụ thể như: Kỹ năng nói/thuyết trình; kỹ năng đọc nhanh; kỹ năng viết; kỹ năng giao tiếp…

Với quan điểm coi nghị sĩ là khách hàng cần được cung ứng dịch vụ về tập huấn đáp ứng đúng nhu cầu cá nhân nên các cơ sở tập huấn tại Singapore thường xây dựng hệ thống chủ đề tập huấn rất đa dạng và luôn chú ý đến việc thiết kế những chương trình tập huấn linh hoạt theo nhu cầu người học.

Các chương trình tập huấn luôn có tính "mới" vì phải gắn liền với đời sống chính trị và thực tiễn hoạt động của đại biểu dân cử, những vấn đề đặt ra trong hoạt động của đại biểu dân cử.

Nội dung tập huấn được thiết kế trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu: Đối tượng tập huấn là ai? (đại biểu mới trúng cử hay đại biểu đã có kinh nghiệm hoạt động? Là nghị sĩ quốc gia hay là đại biểu Hội đồng địa phương? Trình độ đã đạt ở mức nào?); Nhu cầu tập huấn nâng cao năng lực của từng cá nhân; Nhu cầu tập huấn của các Hội đồng; Vấn đề đặc thù cần giải quyết tại địa bàn của người học.

Tập huấn từ xa

Việc ứng dụng công nghệ thông tin để tập huấn từ xa qua website của cơ sở đào tạo đều rất được quan tâm và trở thành một công cụ đào tạo hiệu quả, ví dụ: website của Trường Hành chính công Singapore (www.cscollege.gov.sg). Tuy nhiên, việc đào tạo từ xa  chỉ có ích và phát huy tác dụng các trang web này liên tục được cập nhật thông tin và hình ảnh để tạo nên sự sinh động, thu hút việc học trên mạng của người lớn. Tại Singapore, website liên tục đưa các thông tin lên để người học tìm hiểu và lựa chọn; trình bày các tài liệu giới thiệu về các khoá học và đơn xin được tự học; là công cụ để điều tra xã hội học về dạy và học; là công cụ điều tra nhu cầu tập huấn; là công cụ để người có nhu cầu đăng ký tham gia tập huấn, làm cơ sở để sắp xếp khoá học phù hợp với thời gian và đối tượng tham dự, đồng thời bảo đảm kế hoạch đào tạo ít bị thay đổi; là công cụ để phổ biến các tài liệu và tri thức có được qua các Hội thảo, người truy cập có thể dowload không mất tiền, chẳng hạn bài trình bày của các diễn giả. Ngoài ra, các đối tác được tham khảo tự do, miễn phí, không cần mật mã cũng có thể truy cập.

Chuyên trang được thực hiện dựa trên tài liệu của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử và một số tài liệu khác