Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước 

Xem với cỡ chữ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27/4/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia)
1 THÀNH PHỐ HÀ NỘI : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 10
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 29 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 49 NGƯỜI
Xem thêm
2 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 10
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 30 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 50 NGƯỜI
Xem thêm
3 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 9 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 15 NGƯỜI
Xem thêm
4 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI 
Xem thêm
5 THÀNH PHỐ CẦN THƠ : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI 
Xem thêm
6 TỈNH AN GIANG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 9 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 15 NGƯỜI 
Xem thêm
7 TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI 
Xem thêm
8 TỈNH BẠC LIÊU : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI
 
Xem thêm
9 TỈNH BẮC KẠN : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI 
Xem thêm
10 10. TỈNH BẮC GIANG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 9 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 15 NGƯỜI 
Xem thêm
11 TỈNH BẮC NINH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI
Xem thêm
12 TỈNH BẾN TRE : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI
Xem thêm
13 TỈNH BÌNH DƯƠNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 4
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 11 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 19 NGƯỜI
Xem thêm
14 TỈNH BÌNH ĐỊNH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI
Xem thêm
15 TỈNH BÌNH PHƯỚC : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI
Xem thêm
16 TỈNH BÌNH THUẬN : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI
Xem thêm
17 TỈNH CÀ MAU : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI
Xem thêm
18 TỈNH CAO BẰNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI
Xem thêm
19 TỈNH ĐẮK LẮK : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 9 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 15 NGƯỜI
Xem thêm
20 TỈNH ĐẮK NÔNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI
Xem thêm
21 TỈNH ĐIỆN BIÊN : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI
Xem thêm
22 TỈNH ĐỒNG NAI : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 4
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 12 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 20 NGƯỜI
Xem thêm
23 TỈNH ĐỒNG THÁP : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 8 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 14 NGƯỜI
Xem thêm
24 TỈNH GIA LAI : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 8 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 14 NGƯỜI
Xem thêm
25 TỈNH HÀ GIANG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI
Xem thêm
26 TỈNH HÀ NAM : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI
Xem thêm
27 TỈNH HÀ TĨNH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI
Xem thêm
28 TỈNH HẢI DƯƠNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 4
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 9 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 17 NGƯỜI
Xem thêm
29 TỈNH HẬU GIANG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI
Xem thêm
30 TỈNH HOÀ BÌNH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI
Xem thêm
31 TỈNH HƯNG YÊN : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI
Xem thêm
32 TỈNH KHÁNH HOÀ : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI
Xem thêm
33 TỈNH KIÊN GIANG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 8 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 14 NGƯỜI
Xem thêm
34 TỈNH KON TUM : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI
Xem thêm
35 TỈNH LAI CHÂU : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI 
Xem thêm
36 TỈNH LẠNG SƠN : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI 
Xem thêm
37 TỈNH LÀO CAI : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI
Xem thêm
38 TỈNH LÂM ĐỒNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI
Xem thêm
39 TỈNH LONG AN : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 8 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 14 NGƯỜI
Xem thêm
40 TỈNH NAM ĐỊNH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 8 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 14 NGƯỜI
Xem thêm
41 TỈNH NGHỆ AN : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 5
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 13 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 23 NGƯỜI
Xem thêm
42 TỈNH NINH BÌNH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI 
Xem thêm
43 TỈNH NINH THUẬN : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI 
Xem thêm
44 TỈNH PHÚ THỌ : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI
Xem thêm
45 TỈNH PHÚ YÊN : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI
Xem thêm
46 TỈNH QUẢNG BÌNH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI
Xem thêm
47 TỈNH QUẢNG NAM : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI
Xem thêm
48 TỈNH QUẢNG NGÃI : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI
Xem thêm
49 TỈNH QUẢNG NINH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 8 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 14 NGƯỜI
Xem thêm
50 TỈNH QUẢNG TRỊ : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI
Xem thêm
51 TỈNH SÓC TRĂNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI
Xem thêm
52 TỈNH SƠN LA : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI
Xem thêm
53 TỈNH TÂY NINH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI
Xem thêm
54 TỈNH THÁI BÌNH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 9 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 15 NGƯỜI
Xem thêm
55 TỈNH THÁI NGUYÊN : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI
Xem thêm
56 TỈNH THANH HOÁ : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 5 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 14 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 24 NGƯỜI
Xem thêm
57 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI
Xem thêm
58 TỈNH TIỀN GIANG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 8 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 14 NGƯỜI
Xem thêm
59 TỈNH TRÀ VINH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI
Xem thêm
60 TỈNH TUYÊN QUANG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 12 NGƯỜI
Xem thêm
61 TỈNH VĨNH LONG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI
Xem thêm
62 TỈNH VĨNH PHÚC : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI
Xem thêm
63 TỈNH YÊN BÁI : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2 
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI
Xem thêm