Đánh giá tiến độ triển khai lộ trình hội nhập tài chính – tiền tệ ASEAN 

Xem với cỡ chữ
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 6 và các hội nghị liên quan sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ 1 – 2.10 tới.

Chiều 24.9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo về Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN 2020.

Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Theo đó, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đồng chủ trì tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN, phối hợp với các thành viên ASEAN triển khai các hoạt động hợp tác tài chính và ngân hàng trong năm.

Toàn cảnh cuộc họp báo
Ảnh: Nam Phong

Gắn với chủ đề quốc gia ASEAN của Việt Nam năm 2020 là “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”, trong tiến trình Hội nghị Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đề xuất 2 sáng kiến ưu tiên, bao gồm Tài chính bền vững trong ASEAN và Thúc đẩy kết nối thanh toán khu vực.

Theo tiến trình hợp tác đã được Ủy ban quốc gia ASEAN 2020 phê duyệt, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 6 và các hội nghị liên quan sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ 1 – 2.10 tới.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN sẽ xem xét và đánh giá tiến độ triển khai lộ trình hội nhập tài chính – tiền tệ ASEAN và các sáng kiến trong khuôn khổ Tiến trình Hội nghị trong năm. Hội nghị cũng sẽ có phiên thảo luận với lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế và tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu và khu vực, những cơ hội và thách thức, cũng như các giải pháp chính sách ở các quốc gia nhằm đối phó với tác động của đại dịch và phục hồi tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

Bên cạnh Hội nghị sẽ diễn ra các sự kiện quan trọng khác gồm: Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 24, Hội nghị Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN lần thứ 16, Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương. Bên lề Hội nghị, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN sẽ có phiên đối thoại với Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN, Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN – EU, Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN – US. Các Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN cũng sẽ có phiên thảo luận với Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ về các vấn đề cùng quan tâm.

Nam Phong