Đánh giá kỹ tác động của dịch Covid-19 với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

Xem với cỡ chữ
Sáng 2.7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã tổ chức phiên họp thẩm tra về Báo cáo kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN).
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu tại cuộc làm việc

Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc cho biết, nhiệm kỳ 2016 đến những tháng đầu năm 2021 là nhiệm kỳ đạt được nhiều kết quả nổi bật về lĩnh vực công tác dân tộc. Tuy vậy, vùng DTTS và MN vẫn là vùng khó khăn nhất, là “lõi nghèo của cả nước”; hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; đời sống của Nhân dân còn nhiều khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực thấp. Khoảng cách phát triển giữa các DTTS với dân tộc Kinh, giữa các nhóm DTTS, giữa miền núi và miền xuôi chưa được rút ngắn. Thu nhập bình quân của hộ đồng bào DTTS ở nhiều nơi chỉ bằng 40-50% bình quân thu nhập trong khu vực. Tỷ lệ dân số DTTS chiếm 14,7% nhưng tỷ lệ hộ nghèo chiếm 57,16 % tổng số hộ nghèo của cả nước. Kết cấu hạ tầng ở vùng DTTS và MN vẫn còn thiếu, cả nước còn 1,2% tổng số xã có đường ô tô không đi lại được quanh năm; 3% tổng số xã chưa có đường đến UBND xã được rải nhựa, bê tông hóa, tập trung ở vùng trung du miền núi phía Bắc, còn 0,6% tổng số xã (tương ứng 51 xã) chưa có đường ô tô đi đến UBND xã; riêng các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có gần 2,1% tổng số xã (tương ứng 27 xã)... Một số vấn đề bức thiết trong đời sống của đồng bào DTTS như: di cư tự phát, thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, giải quyết chưa hiệu quả, đời sống của một bộ phận đồng bào DTTS còn rất nhiều khó khăn…

Về mục tiêu từ nay đến năm 2025, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc cho biết, phấn đấu mức thu nhập bình quân người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm ttrên 3%, hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư, sắp xếp, bố trí ổn định 90% số hộ di cư không theo quy hoạch; quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí 60% hộ dân tộc thiểu số đang cư trú, phân tán, rải rác trong rừng đặc dụng, các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành đề nghị, Ủy ban Dân tộc cần nhấn mạnh hơn nữa đến thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhất là các tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cao cũng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ trúng cử của các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số đạt mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, cần đánh giá kỹ hơn những tác động của dịch Covid – 19, thiên tai, bão lũ đối với vùng DTTS và MN, số lượng lao động vùng này di cư; việc phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp của vùng; tình hình dân di cư, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS và MN vẫn còn yếu kém.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 120/2020/NQ – QH14 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc lưu ý việc thực hiện vẫn còn chậm, Chính phủ cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai thực hiện, nhất là quyết định bố trí nguồn vốn cho Chương trình.

Tin và ảnh: Hoàng Ngọc