Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2020