Dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú 

Xem với cỡ chữ
Sáng 31.8, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm nhân dịp 90 năm Ngày mất của đồng chí Trần Phú (6.9.1931 – 6.9.2021), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Di tích nhà số 90 phố Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú.  

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm nhân dịp 90 năm Ngày mất của  Tổng Bí thư Trần Phú (6.9.1931 – 6.9.2021) tại Di tích nhà số 90 phố Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm).
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm nhân dịp 90 năm Ngày mất của  Tổng Bí thư Trần Phú (6.9.1931 – 6.9.2021) tại Di tích nhà số 90 phố Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm)

Trần Phú (1904-1931) là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, mẫu mực, người con ưu tú của Đảng và dân tộc. Trần Phú sinh ngày 1.5.1904, ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Mặc dù mồ côi từ khi còn nhỏ, nhưng với khí chất đặc biệt, ông đã không ngừng phấn đấu vượt khó vươn lên, sớm giác ngộ và bộc lộ phẩm chất lãnh đạo cách mạng.

Tháng 10.1930, tại Hội nghị Trung ương Đảng, Trần Phú đã được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Trên cương vị quan trọng này, ông đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó, Luận cương Chính trị do chính tay ông dự thảo và được thông qua là văn kiện quan trọng của Đảng, đã vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa cùng những luận điểm cơ bản trong Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

Quang cảnh lễ dâng hương.

Ngôi nhà số 90 phố Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm) là một trong những cơ sở bí mật của cơ quan Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 2.1930 đến tháng 10.1930. Tại đây,  Tổng Bí thư Trần Phú đã viết dự thảo Luận cương Chính trị... Di tích nhà số 90 phố Thợ Nhuộm đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Tổng Bí thư Trần Phú hy sinh ngày 6.9.1931 (tức ngày 24 tháng Bảy năm Tân Mùi) tại Phòng biệt giam A3, nhà thương chợ Quán, Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Ðảng Cộng sản Việt Nam.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Ðảng Cộng sản Việt Nam

Thành kính dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú, các đồng chí lãnh đạo thành phố nguyện đem hết sức mình lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội xứng đáng với vai trò là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng viết vào sổ lưu niệm của Di tích nhà số 90 phố Thợ Nhuộm.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng viết vào sổ lưu niệm của Di tích nhà số 90 phố Thợ Nhuộm

Thay mặt đoàn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã xúc động viết vào sổ lưu niệm của Di tích nhà số 90 phố Thợ Nhuộm, bày tỏ lòng biết ơn công lao, đóng góp của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Văn Anh