Dân số, lao động, việc làm năm 2020 của Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Năm 2020, cả nước có 1.566.889 trẻ được sinh ra, dân số Việt Nam ước tính khoảng 97.757.118 người, tăng 876.475 người so với năm 2019. Tuổi thọ trung bình đạt mức 73,7 năm…
Dân số, lao động và việc làm Việt Nam năm 2020
Dân số, lao động và việc làm Việt Nam năm 2020

 

Đức Hiệp