Đổi mới tổ chức kỳ họp

Dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả 

Xem với cỡ chữ
Xác định kỳ họp là hoạt động trọng tâm quan trọng của HĐND, Thường trực HĐND TP Hà Nội luôn chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu trong quyết định những vấn đề quan trọng của Thủ đô.

Rõ lộ trình thực hiện sau các phiên chất vấn

Trong năm 2020, HĐND thành phố đã tổ chức thành công 6 kỳ họp - là năm HĐND thành phố tổ chức nhiều kỳ họp nhất trong nhiệm kỳ, tăng 50% so với năm 2019, ban hành nhiều nghị quyết là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố sử dụng hiệu quả các nguồn lực và kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô.

Đáng chú ý, theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn: Trong năm qua, HĐND thành phố đã tổ chức thành công, kịp thời 4 kỳ họp chuyên đề để xem xét, ban hành những nghị quyết quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống xã hội trước ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh Covid-19, qua đó thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép". Điển hình như việc ban hành Nghị quyết quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2020 (đợt 2); phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công...

		Các kỳ họp trong năm 2020 được tổ chức theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu trong quyết định những vấn đề quan trọng của Thủ đô. Ảnh: P.Long
Các kỳ họp trong năm 2020 được tổ chức theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu trong quyết định những vấn đề quan trọng của Thủ đô.
Ảnh: P.Long

"Tại kỳ họp, các vướng mắc hoặc các ý kiến còn khác nhau đều được phân tích làm rõ, giải quyết kịp thời ngay trong quá trình chuẩn bị thông qua việc tham khảo ý kiến và thảo luận của UBND thành phố. Vì vậy, các Nghị quyết đều được thông qua tại kỳ họp với tỷ lệ thống nhất rất cao” - Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, hoạt động chất vấn, tái chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp trong năm 2020 tiếp tục có đổi mới dân chủ, công khai, hiệu quả, chất lượng hơn, đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, xây dựng của đại biểu tại các phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Đặc biệt, phần trả lời của UBND thành phố, các sở, ngành, UBND các quận, huyện cơ bản đã đúng nội dung, đáp ứng yêu cầu của Chủ tọa, đại biểu chất vấn và làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm. Thông báo kết luận phiên chất vấn được ban hành với các nội dung rõ ràng, cụ thể, ghi rõ các cam kết trả lời, các mốc thời gian thực hiện để yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và thực hiện công khai trên trang web của HĐND thành phố để thuận tiện cho cử tri theo dõi, giám sát.

Ngoài ra, hoạt động điều hành của Chủ toạ kỳ họp năm qua tiếp tục phát huy hiệu quả cao, điều hành đúng chương trình, khoa học, chính xác, dân chủ, đã tạo không khi sôi nổi trong thảo luận, tranh luận tại nghị trường; tập trung theo từng nhóm vấn đề để bảo đảm có chiều sâu, vừa bao quát đầy đủ nội dung công việc và đi đến tận cùng từng nội dung vấn đề.

Kỳ họp HĐND cấp cơ sở ngày càng đi vào thực chất 

Năm 2020 cũng đánh dấu công tác tổ chức kỳ họp ở cấp quận huyện, xã phường có nhiều chuyển biến tích cực, đáng ghi nhận. Theo đánh giá của Thường trực HĐND thành phố, điểm nổi bật trong tổ chức kỳ họp ở quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn là sự lan tỏa trong chỉ đạo, hướng dẫn của HĐND thành phố để nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp. Đồng thời, nội dung các kỳ họp được đề xuất, lựa chọn trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố và các nhiệm vụ trọng tâm của Thủ đô, của mỗi địa phương và đều là những vấn đề đang được nhiều cử tri và Nhân dân quan tâm. "Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, các nghị quyết đều được thông qua tại các kỳ họp có tỷ lệ đồng thuận cao. Khi ban hành có tính thực tiễn, tính khả thi, đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả và được Nhân dân đồng tình, ủng hộ” - Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định. 

Bên cạnh đó, hoạt động chất vấn tại các kỳ họp HĐND cấp huyện, cấp xã được tiến hành chất vấn với nội dung rộng khắp, tập trung vào việc thực hiện các kết luận chất vấn, báo cáo giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tại các kỳ họp trước bảo đảm truy đến cùng vấn đề và tạo hiệu quả rõ nét trong thực hiện các vấn đề bức xúc trên địa bàn.

Ngoài ra, nhiều địa phương tiếp tục duy trì hội nghị giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các ban của HĐND trước mỗi kỳ họp để rà soát nội dung và công tác chuẩn bị trước khi tổ chức kỳ họp để bảo đảm những nội dung trình tại kỳ họp với sự thống nhất cao, có chất lượng, hiệu quả các vấn đề được đưa ra thảo luận, quyết định tại mỗi kỳ họp.

PHI LONG