Phát biểu kết luận của CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV

Dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng