Đảm bảo vệ sinh từ phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân” 

Xem với cỡ chữ
Phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân” đã được phát động lần đầu tiên năm 2012 trên toàn quốc nhằm huy động các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực làm tốt hơn nữa công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm ở các vùng nông thôn trên cả nước.

Từ khi phát động, phong trào đã được triển khai sâu rộng tới tất cả 63 tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, Đăk Nông, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình… là những địa phương đạt kết quả tốt trong việc nâng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Cùng với đó, cơ sở vật chất của các trạm y tế cũng được đầu tư, cải thiện cơ sở vật chất. Chất lượng nhà tiêu của trạm y tế dần được cải thiện tại hầu hết các tỉnh.


Nguồn: ITN

Có thể thấy, những kết quả thu được từ phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân” đã mang tới những hiệu quả ban đầu góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân. Phong trào đã góp phần làm chuyển biến về nhận thức và thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng chống dịch bệnh và đặc biệt là tăng tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh. Người dân tại các địa phương trong cả nước đã tích cực tham gia các phong trào vệ sinh phòng bệnh với nhiều hình thức như giữ gìn vệ sinh cá nhân; tham gia xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; rửa tay với xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh nhằm phòng tránh tiêu chảy và bệnh tay chân miệng,…

Nhằm triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, năm 2018, Cục Quản lý môi trường y tế ban hành Công văn số 457/MT-SKHC gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo trung tâm y tế dự phòng, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung: Phát động và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân với chủ đề Sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ở một số địa phương đã thu được những tín hiệu tính cực trong việc thay đổi nhận thức của nhân dân về hành vi vệ sinh. Đơn cử, tại Lào Cai, hoạt động này đã được triển khai lồng ghép với nhiều hoạt động cụ thể như kế hoạch triển khai phong trào vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh; phong trào “Ba sạch, ba diệt”; phong trào “Ăn sạch, ở sạch”, “Sạch làng, sạch ngõ”, “Xây dựng 3 công trình vệ sinh” ở các hộ gia đình…

Tại Phú Thọ, tính đến tháng 12.2018, trên địa bàn toàn tỉnh, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh là 68,43% và ở nông thôn là 64,13%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch là 93,52% và ở nông thôn là 92,24%; 97,48% trạm y tế xã có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh được quản lý và sử dụng tốt.

Tại Gia Lai, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phát động và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân theo hướng ưu tiên để giải quyết những vấn đề cấp thiết về vệ sinh liên quan đến sức khỏe như vận động người dân xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, rửa tay với xà phòng, thu gom rác thải ở cấp tỉnh, huyện, xã, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Tại Tuyên Quang, hầu hết các xã điểm, thói quen vứt rác bừa bãi được hạn chế, việc xây dựng nhà tiêu, chuồng trại hợp vệ sinh, sử dụng nước sạch cho sinh hoạt ở một bộ phận cư dân nông thôn trong các xã từng bước được cải thiện. Đến nay, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh trong tỉnh đạt khoảng 85%; 61% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Mục tiêu đến năm 2021, phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân sẽ tiếp tục tăng cường sự tham gia phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác vệ sinh nâng cao sức khỏe của toàn dân, đưa phong trào lan tỏa rộng rãi và sẽ tạo được hiệu ứng tích cực.

Vân Phi