Đảm bảo công tác thu gom rác thải tại quận Bắc Từ Liêm 

Xem với cỡ chữ
Cử tri quận Bắc Từ Liêm liên tục phản ánh, các xe chuyên chở, thu gom rác đang sử dụng trên địa bàn quận không bảo đảm vệ sinh môi trường.

Về việc trên, HĐND thành phố Hà Nội cho biết, từ năm 2017, việc duy trì đơn vị vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố được thực hiện theo hình thức đấu thầu tập trung giai đoạn 2017-2020. Do đó, công tác duy trì vệ sinh môi trường được triển khai theo hồ sơ thầu, thỏa thuận khung giữa đơn vị mời thầu với đơn vị trúng thầu và hợp đồng kinh tế giữa UBND quận, huyện, thị xã là chủ đầu tư với đơn vị trúng thầu.

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Căn cứ nội dung hợp đồng, nhà thầu thực hiện thu gom, vận chuyển rác về các khu xử lý tập trung theo các phương án tổ chức sản xuất được duyệt, phù hợp với điều kiện hạ tầng kỹ thuật của từng địa bàn. Theo đó, nhà thầu phải đầu tư trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường bảo đảm theo yêu cầu được nêu trong hồ sơ thầu… Như vậy, trường hợp tại quận Bắc Từ Liêm, UBND quận có trách nhiệm kiểm tra, yêu cầu nhà thầu bảo đảm năng lực phương tiện theo hợp đồng thầu và tiêu chí cơ giới hóa của gói thầu.

Theo HĐND thành phố, không chỉ quận Bắc Từ Liêm, tại các quận, huyện, thị xã: Hà Đông, Đống Đa, Thanh Trì, Sơn Tây… cử tri cũng phản ánh tình trạng thu gom rác thải sinh hoạt chưa bảo đảm vệ sinh môi trường. Về vấn đề này, ngoài thực hiện theo hợp đồng đã ký kết, các cơ quan, đơn vị liên quan còn phải thực hiện nghiêm túc Quyết định số 6841/2016/QĐ-UBND ngày 13-12-2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố quy trình, định mức kỹ thuật và đơn giá duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, chấm dứt tình trạng bố trí xe không đạt chuẩn để thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt như hiện nay.

P.LONG