Đắk Nông: Tổ chức kỳ họp chuyên đề vào ngày 27.4 

Xem với cỡ chữ

Tại phiên họp thường kỳ tháng 4 vừa được tổ chức, cho ý kiến Công văn số 1462 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2020 của HĐND tỉnh về cấp sách giáo khoa, vở viết, các đại biểu thống nhất trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí 16,62 tỷ đồng để UBND tỉnh triển khai thực hiện. Quá trình cấp sách giáo khoa, vở viết, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đúng các quy định của pháp luật. Các đại biểu cũng xem xét, cho ý kiến tờ trình của UBND tỉnh về việc bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2021; thống nhất đề nghị tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét, thông qua Nghị quyết "Về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước, dự kiến khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025”, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27.4 tới.

HIỀN NGUYỄN