Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ diễn ra từ 23-25.9 

Xem với cỡ chữ
Ngày 21.9 Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy Trần Việt Trường thông tin về Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ

Theo Ban Tuyên giáo thành ủy Cần Thơ, một trong những điểm ghi nhận trong công tác chuẩn bị văn kiện của thành phố là tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các ý kiến đóng góp xác thực, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, công tác nhân sự trình đại hội đảm bảo về tiêu chuẩn, yêu cầu cơ cấu theo tinh thần Chỉ thị số 35 và các hướng dẫn của Trung ương, quá trình thực hiện đảm bảo chặt chẽ theo nguyên tắc của Đảng.

Ông Trần Việt Trường - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cho biết, thời gian qua địa phương đã tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng Chính trị và hành động trong Đảng. Các hoạt động tuyên truyền được triển khai rộng khắp, nổi bật là phong trào thi đua yêu nước, công trình thiết thực chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ đời sống dân sinh.

Theo vov.vn