Hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đại hội của niềm tin và kỳ vọng 

Xem với cỡ chữ
Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay và đang đứng trước những thời cơ mới, vận hội mới. Chỉ còn ít ngày nữa, Đảng ta sẽ tiến hành trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tại Thủ đô Hà Nội. 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên sẽ quyết định những vấn đề trọng đại nhằm đưa đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững. Thời điểm này, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước đang hướng về Đại hội với tất cả niềm tin, kỳ vọng.
	Đường phố Thủ đô rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đường phố Thủ đô rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tin tưởng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách đột phá

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (2016 - 2021); 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới (1986 - 2021); 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 (1991 - 2021). Trong đó, có 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 với những thành tựu rất quan trọng. Ngoài kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới như thường lệ, Đại hội sẽ tập trung đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới (1986 - 2020), định hướng mục tiêu, nhiệm vụ 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045; bàn và quyết định mục tiêu: Đến năm 2025, là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước, Việt Nam, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thời điểm này, không chỉ các Tiểu ban giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương dồn sức thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho thành công của Đại hội mà cán bộ, đảng viên, Nhân dân cả nước cũng đang hăng say lao động, sản xuất, thi đua lập thành tích chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tại Thủ đô Hà Nội, khắp các ngả đường, cờ đỏ, sao vàng tung bay rực rỡ; các tuyến phố đều được chỉnh trang sạch đẹp, trang trí nhiều hoa và cây xanh; các trụ sở, công trình như được khoác lên tấm áo mới bởi những khẩu hiệu, băng rôn, biểu ngữ… Người dân Thủ đô nói riêng, cả nước nói chung đều tin tưởng Đại hội thành công tốt đẹp, sẽ mở ra sự phát triển mới của đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Bày tỏ tình cảm của một đảng viên trước thềm Đại hội, đảng viên Bùi Hữu Ngọc (thôn Đông Trù, xã Đông Hội, Đông Anh) nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta diễn ra trong bối cảnh đất nước đang chuyển sang một giai đoạn mới hết sức quan trọng. Sau 35 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn. Vai trò lãnh đạo của Ðảng được tăng cường, định hướng xã hội chủ nghĩa được khẳng định; bộ mặt đất nước, đời sống của Nhân dân có sự thay đổi toàn diện, rõ nét; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ được giữ vững; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao… Đảng viên trẻ mong muốn: Đại hội lần này sẽ tiếp tục tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng, đề ra những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá, xóa bỏ những rào cản, hoàn thiện thể chế. Từ đó, đề ra những quyết sách, chương trình hành động cụ thể nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đưa đất nước vươn lên tầm cao mới.

	Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hướng về sự kiện quan trọng của Đảng, của đất nước bằng những việc hết sức thiết thực, ý nghĩa - Quang Thái
Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hướng về sự kiện quan trọng của Đảng, của đất nước bằng những việc hết sức thiết thực, ý nghĩa 

Từ địa đầu Móng Cái (Quảng Ninh), Phó Chủ tịch UBND xã Hải Sơn Sẻn Thị Hỷ cho biết: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIII, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đã chuẩn bị hết sức công phu, đưa ra nhiều nội dung hết sức quan trọng và đề cập đến nhiều vấn đề trọng đại của đất nước. “Tôi đã luôn theo dõi và hết sức kỳ vọng vào Đại hội lần này của Đảng. Đặc biệt, với những vấn đề dự thảo Báo cáo chính trị đặt ra cho thấy, tại Đại hội XIII tới đây, Trung ương sẽ bàn thảo, quyết định nhiều vấn đề lớn liên quan đến sự phát triển của đất nước trong 5 năm tới và các năm tiếp theo”, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Sơn cho biết.

Đại diện cho thế hệ trẻ huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên), Bí thư Huyện đoàn Huỳnh Thị Hồng Hạnh cho biết: Tuổi trẻ trong huyện rất kỳ vọng Đại hội XIII này, Đảng sẽ tiếp tục có những quyết sách chăm lo, phát triển thế hệ trẻ; tạo điều kiện thuận lợi hơn để tuổi trẻ được dấn thân, được cống hiến sức lực và trí tuệ cho Đảng, cho đất nước và cho Nhân dân. Cùng với đó, sẽ tiếp tục tin tưởng giao nhiệm vụ và bầu vào các vị trí quan trọng của Đảng, Nhà nước những đảng viên trẻ, có đạo đức, năng lực công tác để góp sức đưa con thuyền Việt Nam tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, tiến mạnh, tiến nhanh trên con đường đổi mới, hội nhập.

Tăng cường hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều đảng viên và Nhân dân trong cả nước dành nhiều sự quan tâm đến vấn đề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nhiều ý kiến nhấn mạnh: Trung ương đã đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác này với quyết tâm chính trị cao. Nhà báo Nguyễn Thạc Hiếu (cơ quan đại diện Báo Gia đình và Xã hội tại TP Hồ Chí Minh) cho biết: Dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng rất quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là nội dung hết sức đúng đắn. Làm tốt công tác quan trọng này, Đảng ta sẽ củng cố vững chắc niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng.

	Đường phố Thủ đô rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đường phố Thủ đô rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Quan tâm đến công tác nhân sự của Đại hội, ông Vũ Văn Nhỏ (cán bộ hưu trí quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: Qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới được chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ, làm từng bước, từng việc, từng khâu, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm theo đúng quy trình nhân sự đã đề ra. “Đây là điều kiện bảo đảm Ban Chấp hành Trung ương khóa mới thực sự là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động; tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với Nhân dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới”, ông Nhỏ nhấn mạnh.

Cũng theo vị cán bộ hưu trí này, những thành tựu to lớn của Đảng ta đạt được trong chặng đường qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII là nền tảng, động lực để đất nước tiếp tục hội nhập và phát triển sâu rộng, toàn diện hơn trong chặng đường tới. Trên cơ sở thành tựu đạt được, Đảng cần tiếp tục quan tâm, phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tiếp theo, nhất là công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng; trong công tác xây dựng và phát triển Đảng. “Nhiệm kỳ tới phải là một nhiệm kỳ mà các cấp ủy, tổ chức đảng phải phát huy vai trò, trách nhiệm hơn nữa trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ cũng như công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính. Qua đó, tăng cường và củng cố niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của Nhà nước.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang đến rất gần. Một giai đoạn phát triển mới của Đảng, dân tộc, của đất nước đang mở ra. Mặc dù, dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo của Đảng, đảng viên và Nhân dân cả nước có đầy đủ cơ sở để tin rằng, Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng sẽ thực sự là Đại hội của "Khát vọng, Phát triển, Đổi mới, Sáng tạo"; thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Bài PHONG NAM - Ảnh: Quang Thái