Đại học Quốc gia Hà Nội điều chỉnh lịch thi đánh giá năng lực 

Xem với cỡ chữ
Trước diễn biến nhanh và phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước và đề xuất của thường trực Hội đồng Thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông năm 2021, để bảo đảm an toàn sức khỏe thí sinh, cán bộ tham gia công tác tổ chức thi đánh giá năng lực, ngày 4.5, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi.

Cụ thể, đợt thi ngày 8 - 9.5 (mã 211) dự kiến chuyển sang ngày 29 - 30.5; đợt thi ngày 15 - 16.5 (212) dự kiến chuyển sang ngày 5 - 6.6. Ngày dự phòng cho đợt thi 211 và 212 là 12 - 13.6.

Đợt thi ngày 5 - 6.6 (213) dự kiến chuyển sang 26 - 27.6; ngày 12 - 13.6 (214) dự kiến chuyển sang 29 - 30.6. Đợt thi 215 ngày 10 - 11.7 không đổi. Đợt thi ngày 24 - 25.7 (216) sẽ chuyển lên ngày 17 - 18.7. Dự phòng cho các đợt thi 214 - 216 là ngày 24 - 25.7.

Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021 theo hướng đánh giá năng lực học sinh toàn diện hơn

Lịch đăng ký dự thi cho các đợt 214 - 216 bắt đầu thực hiện từ 8 giờ ngày 4.6.

Căn cứ vào diễn biến phòng chống dịch bệnh Coivid-19 mà lịch thi có thể tiếp tục điều chỉnh. Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ gửi giấy báo dự thi cho thí sinh trước 3 ngày dự thi chính thức. Thí sinh thường xuyên theo dõi và cập nhật, tra cứu thông tin dự thi trên website cet.vnu.edu.vn hoặc https://khaothi.vnu.edu.vn; điện thoại liên hệ 1900.8668.91 trong giờ hành chính (từ 8 giờ đến 17 giờ), qua email: khaothi@vnu.edu.vn.

Đỗ Vũ