Đại biểu Lưu Bá Mạc (Lạng Sơn): chuyển tải ý kiến cử tri đến nghị trường khách quan và kịp thời 

Xem với cỡ chữ
Theo chia sẻ của đại biểu Lưu Bá Mạc (Lạng Sơn), thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu Quốc hội đã chuyển tải được ý kiến của cử tri và nhân dân đến nghị trường Quốc hội một cách khách quan và trung thực.