Quảng Ninh: Rõ lộ trình, thẩm quyền giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri

- Thứ Hai, 10/07/2023, 11:08 - Chia sẻ

Sáng nay, 10.7, tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV đã xem xét Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 tại Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 09.12.2022 của HĐND tỉnh và tại Báo cáo số 194/BC-HĐND ngày 15.12.2022 của Thường trực HĐND tỉnh. Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy, việc quan tâm giải quyết nhanh chóng, dứt điểm các kiến nghị, đã tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị

Trước thềm Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV, UBND tỉnh đã gửi Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 9.12.2022 và tại Báo cáo số 194/BC-HĐND ngày 15.12.2022 của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp cuối năm 2022) để các đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, giám sát.

Căn cứ Nghị quyết số 523/NQ-HĐND ngày 27.9.2022 của Thường trực HĐND tỉnh về tiếp nhận, phân loại chuyển đơn có thẩm quyền giải quyết, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri qua hoạt động TXCT của đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 19.1.2023 thực hiện Nghị quyết số 141/NQ-HĐND và Nghị quyết số 194/BC-HĐND. Trong đó, chỉ đạo, phân công các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan rà soát, phân loại xác định rõ lộ trình, thẩm quyền để giải quyết dứt điểm đối với 47 kiến nghị cử tri.

Quảng Ninh: Rõ lộ trình, thẩm quyền giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri -0
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra thực tế công tác giải quyết kiến nghị của cử tri tại thành phố Hạ Long. Ảnh: Q.M.G

UBND tỉnh đã tổ chức 2 cuộc họp chuyên đề và kiểm điểm kết quả thực hiện giải quyết kiến nghị cử tri tại các Phiên họp hàng tháng của UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết kiến nghị cử tri đã được phân công tại Kế hoạch số 14/KH-UBND; ban hành Văn bản số 854/UBND-TH4 ngày 13.4.2023 để tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị cử tri. Đồng thời, chỉ đạo duy trì Chuyên mục “Giám đốc sở với cử tri”, “Đại biểu HĐND tỉnh với cử tri”; “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với cử tri” online từ ngày 13.7.2022 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Báo Quảng Ninh điện tử; đến nay đã đăng tải tổng số 176 lượt tin, bài thông tin trả lời kiến nghị cử tri.

Quá trình giải quyết kiến nghị cử tri, UBND tỉnh chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời đến các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và cử tri về nội dung kiến nghị; nhanh chóng giải quyết kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền và kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền.

Theo Báo cáo được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện ký trình kỳ họp, định kỳ hàng tháng, UBND tỉnh Quảng Ninh đều họp kiểm điểm tiến độ, tình hình giải quyết kiến nghị cử tri; hàng quý, có báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh. Các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, địa phương được quan tâm giải quyết nhanh chóng, dứt điểm. Với các nội dung kiến nghị của cử tri chưa thể giải quyết dứt điểm ngay, UBND tỉnh chỉ đạo, làm rõ để thông tin tới các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và cử tri, hoặc xác định thời gian cụ thể để các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung giải quyết. Các sở, ngành, địa phương cũng thường xuyên nắm bắt để giải quyết triệt để ngay từ cơ sở và coi trả lời ý kiến cử tri là việc làm thường xuyên, không chỉ tập trung vào các kỳ họp HĐND tỉnh…

Kiểm điểm trách nhiệm trong việc chậm giải quyết kiến nghị 

Trình bày báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung này, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Ánh cho biết: Trong tổng số 47 kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh, đã có 35/47 kiến nghị (đạt 74,46%) đã được giải quyết xong, được trả lời, giải thích rõ để thông tin cho cử tri; 12/47 kiến nghị (chiếm 25,53%) đã được giải quyết nhưng chưa dứt điểm cần quan tâm chỉ đạo, giải quyết trong thời gian tới.

Quảng Ninh: Rõ lộ trình, thẩm quyền giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri -0
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Ánh trình bày Báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp. Ảnh: Minh Đức 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị, UBND tỉnh tiếp tục rà soát, phân loại đồng thời xác định rõ lộ trình để giải quyết dứt điểm các kiến nghị đang được xem xét giải quyết nhưng chưa hoàn thành, chưa đạt kết quả. Trong đó, có 9 nội dung theo Nghị quyết số 141 đề nghị tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong năm 2023; 3 nội dung theo Báo cáo số 194/BC-HĐND đề nghị có cam kết cụ thể về tiến độ, mốc thời gian hoàn thành để thông tin tới các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh và cử tri theo dõi, giám sát theo quy định.

Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chậm giải quyết các kiến nghị của cử tri phải tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong việc chậm xem xét giải quyết kiến nghị cử tri. Chỉ đạo kịp thời đăng tải, công khai kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri lên cổng thông tin điện tử của tỉnh, hạ tầng của Trung tâm Truyền thông tỉnh; chủ động cung cấp thông tin về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri cho chính quyền, Ủy ban MTTQ và các địa phương có cử tri kiến nghị.

Quảng Ninh: Rõ lộ trình, thẩm quyền giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri -0
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV. Ảnh: Mạnh Tuân

Đối với các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh, tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát và thường xuyên nắm bắt, giám sát kết quả thực hiện, kịp thời báo cáo Thường trực HĐND tỉnh; thông tin, tuyên truyền, vận động và giải thích, trả lời kiến nghị cử tri tại các cuộc tiếp xúc với cử tri. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chất lượng tổng hợp, theo dõi kiến nghị cử tri bảo đảm vấn đề được tổng hợp thật khoa học, khách quan, rõ địa chỉ, nội dung, đúng với phản ánh của cử tri.

HĐND tỉnh cũng đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nâng cao chất lượng tiếp nhận, tổng hợp các kiến nghị cử tri. Phát huy vai trò các thành viên trong giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri và thông tin, giải thích với cử tri về kết quả giải quyết; kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng về những vướng mắc trong công tác này.

MẠNH TUÂN
#