Hòa Bình: Đánh giá thực chất kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội

- Thứ Ba, 26/12/2023, 17:24 - Chia sẻ

Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (Nghị quyết số 43) trên địa bàn các huyện Yên Thủy, Lạc Sơn, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đề nghị: Cần đánh giá bổ sung thêm hiệu quả, tác động của việc thực hiện chính sách đối với đời sống Nhân dân.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về cơ chế, chính sách hỗ trợ, miễn giảm thuế để thực hiện hiệu quả nghị quyết nhằm kích thích thị trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn…

Tập trung giải ngân các chương trình tín dụng chính sách

Theo báo cáo tại cuộc khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ trong 2 năm (2022 - 2023), huyện Yên Thủy đã tập trung rà soát, xác định nhu cầu vay vốn trong năm 2022 và năm 2023 tập trung giải ngân các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi nêu tại Nghị quyết số 11/NQ-CP trên địa bàn. Kết quả đã có 1.068 khách hàng được vay vốn với số tiền trên 70,6 tỷ đồng; hỗ trợ tạo việc làm, mở rộng việc làm cho 780 khách hàng với số tiền 39 tỷ đồng.

Hòa Bình: Đánh giá thực chất, hiệu quả các chính sách -0
Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát tình hình thực hiện công trình Trung tâm y tế huyện Yên Thủy. Ảnh H. Lan

Bên cạnh đó, huyện Yên Thủy đã triển khai quy định giảm 2% thuế theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP với tổng số tiền giảm 10,7 tỷ đồng… Đồng thời, UBND huyện cũng đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công. Năm 2022, tổng vốn đã giải ngân đạt 236,884/247,377 tỷ đồng nguồn vốn được giao, đạt 96%; năm 2023 tiếp tục giải ngân 106,925/107,036 tỷ đồng nguồn vốn được giao, đạt 99,9%…

Hòa Bình: Đánh giá thực chất, hiệu quả các chính sách -0
Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát tình hình thực hiện công trình Trung tâm y tế huyện Lạc Sơn. Ảnh H. Lan

Đối với huyện Lạc Sơn, huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện các chính sách của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong 2 năm (2022 - 2023), thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi nêu tại Nghị quyết số 11/NQ-CP, huyện đã thực hiện cho vay 37.853 triệu đồng với 746 khách hàng vay vốn. Tổng số thuế giá trị gia tăng giảm đối với các doanh nghiệp, HTX là 15.341 triệu đồng; hộ kinh doanh giảm 144,1 triệu đồng. Tổng số thuế miễn giảm cho các hộ kinh doanh là 1.694 triệu đồng. Năm 2022, huyện giải ngân vốn đầu tư công được 202,464/299,674 tỷ đồng, đạt 67,6% kế hoạch; năm 2023 giải ngân vốn đầu tư công trên 224 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch vốn…

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, hạn chế

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá hiệu quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15; những khó khăn trong thực thi chính sách tài khóa, đầu tư phát triển và khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách; kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện…

Liên quan đến việc chậm tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân công trình Trung tâm y tế huyện Lạc Sơn và Yên Thủy thuộc Dự án Đầu tư 3 Trung tâm Y tế huyện, tỉnh Hòa Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Nguyễn Văn Thủy cho biết, do những khó khăn về vốn giao cho dự án, nguồn đất đắp nền, công tác di dời, hoàn trả tuyến cáp trung thế. Ngoài ra, vì địa chất khu vực xây dựng công trình là đá gốc nên trong quá trình thiết kế phải điều chỉnh kết cấu móng cọc nên khó khăn trong công tác đào móng xây dựng công trình…

Hòa Bình: Đánh giá thực chất, hiệu quả các chính sách -0
Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc kết luận buổi khảo sát tại huyện Lạc Sơn. Ảnh H. Lan

Phát biểu tại cuộc khảo sát, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc ghi nhận những kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 trên địa bàn các huyện Yên Thủy, Lạc Sơn. Trên cơ sở ý kiến của thành viên trong Đoàn khảo sát, đề nghị các huyện bổ sung nội dung đánh giá hiệu quả, tác động của việc thực hiện chính sách đối với đời sống Nhân dân. Đồng thời, tập trung tháo gỡ những tồn tại, hạn chế và kịp thời kiến nghị, đề xuất đối với Trung ương và tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện.

Đối với dự án về trung tâm y tế các huyện, đề nghị hoàn thành sớm, bảo đảm tiến độ thi công, tiến độ giải ngân và đưa vào sử dụng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Tăng cường tuyên truyền cơ chế, chính sách hỗ trợ, miễn giảm thuế để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43/2022/QH15 nhằm kích thích thị trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn...

Trần Tâm
#