Nhịp cầu

Triệt để giải quyết những kiến nghị nhiều lần

- Thứ Ba, 17/08/2021, 06:36 - Chia sẻ
Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với những kiến nghị chung và kiến nghị nhiều lần qua các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa Khóa VII ghi nhận: Về những kiến nghị đã được xem xét giải quyết hoặc giải trình thông tin, trong số 28 kiến nghị chung, có 14/28 kiến nghị đã được thông tin giải trình đến cử tri, trong đó có nhiều lĩnh vực trả lời đầy đủ, thông tin rõ ràng, giải quyết kịp thời, được cử tri đồng tình và đánh giá cao.

Ngoài thông tin giải trình, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã chỉ đạo xem xét, giải quyết đối với 14 kiến nghị khác. Tuy nhiên, qua rà soát, hiện nay các kiến nghị mới chỉ dừng ở mức chỉ đạo giải quyết, hoặc sẽ chỉ đạo... mà chưa xác định rõ lộ trình, tiến độ kết quả thực hiện. Nhiều nội dung đã kiến nghị rất nhiều lần (hầu hết kỳ họp nào cũng được cử tri nhắc lại việc giải quyết) nhưng có những kiến nghị từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để, hoặc trả lời chưa thỏa đáng cho cử tri.

Cụ thể, về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, mặc dù đã kiến nghị qua rất nhiều kỳ họp nhưng việc triển khai vẫn rất chậm, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân. Một số kiến nghị đến kỳ tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục được người dân gửi gắm, kiến nghị.

Về lĩnh vực đất đai (chủ yếu là bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất chưa thỏa đáng, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất): Theo kết quả rà soát việc thực hiện kiến nghị của Thường trực HĐND huyện Vạn Ninh, đối với dự án Mở rộng đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Đầm Môn, cử tri nhiều lần kiến nghị về giá bồi thường chưa thực sự phù hợp, tuy nhiên việc trả lời cũng như giải quyết của UBND tỉnh vẫn chưa nhận được sự đồng tình của người dân, là một trong những nguyên nhân làm phát sinh đơn khiếu nại kéo dài. Hoặc việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân có đất bị thu hồi của Dự án Trạm dừng nghỉ phía Tây hầm đường bộ qua Đèo Cả (hiện đã dừng thực hiện dự án), nhưng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Về lĩnh vực môi trường, tình trạng ô nhiễm môi trường của một số cơ sở giết mổ gia súc, cơ sở sản xuất nước mắm... trên địa bàn thành phố Nha Trang mặc dù đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết nhưng kết quả chưa triệt để nên cử tri tiếp tục kiến nghị.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu, UBND tỉnh cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và có quy định định kỳ báo cáo tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri để kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh. Đặc biệt, cần khắc phục tình trạng sẽ chỉ đạo, sẽ giao... trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; phải xác định rõ lộ trình, thời gian cụ thể để giải quyết và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân chậm giải quyết… để sớm giải quyết triệt để, thỏa đáng kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị nhiều lần.

TRẦN VĂN