Nhịp cầu

Trách nhiệm hơn trong trả lời kiến nghị của cử tri

- Thứ Tư, 04/08/2021, 05:57 - Chia sẻ
Trước và sau Kỳ họp 16, HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XV (kỳ họp thường kỳ cuối năm 2020), Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp 116 ý kiến, kiến nghị; trong đó thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh giải quyết là 110 ý kiến và thẩm quyền Trung ương là 6 ý kiến. 100% ý kiến, kiến nghị đã được UBND tỉnh giao các ngành chức năng tiếp thu và trả lời. Trong đó, có 63 nội dung đã giải quyết xong, chiếm 53%; 44 nội dung đang giải quyết, chiếm tỷ lệ 39%.

Qua thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh Lào Cai mới đây cho thấy, một số nội dung trả lời còn chung chung. Điển hình, cử tri huyện Si Ma Cai có ý kiến, trước kia các bệnh nhân điều trị chạy thận ở Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai. Tuy nhiên, thời gian gần đây 1 máy chạy thận đã bị hư hỏng không sử dụng được, còn 1 máy nên chỉ dùng cho những trường hợp bệnh nhân cấp cứu. Hiện tại, bệnh nhân điều trị chạy thận phải chuyển đi Trung tâm Y tế huyện Bắc Hà hoặc Bệnh viện tỉnh nên chi phí rất cao. Cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho bệnh nhân chạy thận. Nội dung trả lời mới dừng lại ở việc giao cho UBND cấp huyện hoặc sở, ngành giải quyết nhưng chưa rõ giao cho sở, ngành chức năng nào cân đối kinh phí, thời điểm nào thì phải báo cáo UBND tỉnh.

Hay cử tri thôn Lồ, xã Hoàng Liên và cử tri xã Tả Van, thị xã Sa Pa đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh cục bộ việc quy hoạch danh thắng ruộng bậc thang. Nếu không bố trí quy hoạch được khu vực tái định cư danh thắng ruộng bậc thang trên địa bàn các xã, phường liên quan đến dân cư thì đề nghị quy hoạch khu dân cư dọc các tuyến đường trên địa bàn để người dân có đất xây dựng nhà ở bảo đảm cuộc sống.

Ý kiến này có 2 nội dung, nội dung thứ nhất liên quan đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nội dung thứ hai liên quan đến UBND thị xã Sa Pa. UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời, tuy nhiên do chưa có sự phối hợp giữa Sở với UBND thị xã Sa Pa nên mới trả lời được nội dung liên quan đến lĩnh vực cơ quan phụ trách, còn nội dung liên quan đến UBND thị xã Sa Pa chưa được trả lời. UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Sa Pa nghiên cứu phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời cho cử tri được biết việc quy hoạch khu dân cư dọc các tuyến đường trên địa bàn, để người dân có được phép xây dựng nhà cửa trên đất khu vực này hay không, để cử tri không kiến nghị nhiều lần.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu nâng cao hơn nữa trách nhiệm của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong giải quyết, trả lời những kiến nghị chính đáng của cử tri. UBND tỉnh cần quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; tập trung giải quyết triệt để, dứt điểm những kiến nghị kéo dài. Cùng với đó, không thể thiếu vai trò tiếp tục đôn đốc, giám sát của Thường trực, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND để những kiến nghị chính đáng, cấp thiết của cử tri sớm được giải quyết thỏa đáng.

HÀ HƯƠNG