Nhịp cầu

Sớm đưa vào sử dụng các dự án nước sinh hoạt

- Thứ Bảy, 10/07/2021, 06:22 - Chia sẻ

Sau đợt khảo sát một số chương trình, dự án, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Vàng Ma Chải, Mù Sang, huyện Phong Thổ, Lai Châu, trong đó có dự án cấp nước sinh hoạt vào tháng 9.2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lai Châu đã kiến nghị UBND huyện Phong Thổ chỉ đạo Ban Quản lý dự án huyện (chủ đầu tư dự án) phối hợp với UBND xã rà soát, thống kê hiện trạng đất, nhà ở; có phương án hỗ trợ các hộ dân phát sinh do tách hộ; đẩy nhanh tiến độ cấp téc nước nhựa và vật tư tích nước để các hộ dân tích nước mưa theo dự án.

Tái khảo sát việc đầu tư dự án nước sinh hoạt tại các xã Vàng Ma Chải, Mù Sang, huyện Phong Thổ mới đây, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã làm việc với UBND 2 xã và khảo sát thực tế tại một số điểm bản được hỗ trợ nước sinh hoạt theo dự án. Theo đó, dự án cấp nước sinh hoạt có tổng mức đầu tư 26 tỷ đồng, trong đó xã Vàng Ma Chải 13,5 tỷ đồng, xã Mù Sang 12,5 tỷ đồng. Đến thời điểm khảo sát, dự án nước sinh hoạt tại xã Vàng Ma Chải đã thi công được 50% khối lượng, trong đó phần xây lắp đã hoàn thành 100%, phần cấp téc nước và vật tư tích nước mưa đã thực hiện cấp téc nước cho 50/195 hộ, cấp vật tư tích nước kèm theo téc nước cho 30/195 hộ. Lãnh đạo xã Vàng Ma Chải đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ cấp téc nước để các hộ dân kịp lấy nước mưa, vì hiện nay đã vào mùa mưa. Tiếp thu và trả lời kiến nghị của UBND xã, đại diện chủ đầu tư dự án hứa sẽ đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành xong trước ngày 22.8.2021.

Tại xã Mù Sang, đến thời điểm khảo sát, dự án nước sinh hoạt đã thi công được 80% khối lượng. Trong đó, phần xây lắp đã hoàn thành 80%; phần cấp téc nước và vật tư tích nước mưa kèm theo téc nước đã thực hiện đạt 100% (139/139 hộ dân); đa số các hộ dân được cấp téc nước đã đưa vào sử dụng, một số hộ chưa thực hiện đưa vào sử dụng do đang vào mùa vụ.

Làm việc với UBND huyện Phong Thổ về nội dung này, đoàn khảo sát đề nghị đối với dự án nước sinh hoạt tại xã Vàng Ma Chải, UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư cấp đồng bộ đối với các hộ dân còn lại chưa được cấp, cấp bổ sung van vặn tại van xả cho 50 hộ dân đã được cấp téc nhưng chưa được cấp van. Đối với dự án nước sinh hoạt tại xã Mù Sang, đề nghị UBND huyện tiếp tục phối hợp với UBND xã tuyên truyền, vận động hộ gia đình tại điểm bản Tung Trung Vang - chủ đầu nguồn nước tạo điều kiện để dự án sớm hoàn thành tiến độ theo kế hoạch. Tiếp thu ý kiến của đoàn khảo sát, đại diện UBND huyện cho biết sẽ chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các nội dung còn lại, dự kiến cuối năm 2021 dự án nước sinh hoạt tại 2 xã sẽ hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Đông đảo cử tri trên địa bàn mong muốn UBND huyện Phong Thổ tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành nghiệm thu dự án và đưa vào sử dụng, bảo đảm nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân như đề nghị của đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lai Châu.

LÊ HOÀNG