Nhịp cầu

Kỳ vọng những “mạch nối” nhiệm kỳ

- Thứ Ba, 25/05/2021, 06:25 - Chia sẻ
99,99%; 99,98%; 99,97%... những con số ấn tượng về tỷ lệ cử tri các địa phương đi bầu để lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất tham gia các cơ quan quyền lực nhà nước cho thấy ý thức chính trị về quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của cử tri đã được nâng lên rất cao. Đi liền với đó là kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới nhiều khởi sắc, về vai trò, trách nhiệm của cử tri và Nhân dân với những đại biểu vừa vượt qua kỳ “sát hạch” của cử tri. Nhất là những đại biểu chuyên trách tái cử với vai trò không chỉ là “mạch nối” giữa 2 nhiệm kỳ, mà còn là đầu tàu trong các hoạt động của cơ quan dân cử địa phương trong nhiệm kỳ mới.

Theo thống kê sơ bộ kết quả kiểm phiếu ở nhiều địa phương, tỷ lệ đại biểu chuyên trách tái cử tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của cử tri chiếm con số rất cao, có địa phương trọn vẹn ở con số tuyệt đối. “Không ngờ cử tri lại đặt sự tín nhiệm với mình cao vậy” - một nữ đại biểu chuyên trách nhiệm kỳ 2016 - 2021 xúc động chia sẻ. Cũng dễ hiểu thôi, bởi cả một nhiệm kỳ chị đã nỗ lực không ngừng thực hiện lời hứa gần gũi với cử tri, nơi nào có bức xúc là có mặt đại biểu; trách nhiệm và quyết liệt trong thực hiện chức năng giám sát và quyết định với nhiều sáng kiến mà mạch nguồn đều đến từ sự lắng nghe cử tri “hiến kế”… Điều này cho thấy sự tinh tường trong chọn lựa của cử tri. Bởi, với những đại biểu đã từng tham gia cơ quan dân cử địa phương một, hai hay nhiều khóa, cử tri có điều kiện theo dõi, đánh giá trình độ, năng lực, tâm huyết và nhất là mối liên hệ mật thiết với cử tri và Nhân dân, để trên cơ sở đó có sự lựa chọn chính xác nhất người đại diện cho mình ở nhiệm kỳ kế tiếp.

Trên thực tế, bảo đảm và nâng cao tỷ lệ đại biểu chuyên trách tái cử, nhất là những đại biểu có năng lực, tâm huyết với hoạt động của cơ quan dân cử là một giải pháp quan trọng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND nên được Thường trực HĐND đương nhiệm rất quan tâm trong chuẩn bị nhân sự kế nhiệm cho nhiệm kỳ tới. Ở những đại biểu này, cùng với năng lực, trách nhiệm đã được khẳng định qua thời gian và sự đánh giá của cử tri cũng như ghi nhận của tổ chức, kinh nghiệm hoạt động dân cử là một lợi thế rất lớn. Với đặc điểm HĐND mỗi khóa mới, tỷ lệ đại biểu dân cử lần đầu tham gia chiếm con số tương đối lớn sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ trong hoạt động đầu nhiệm kỳ, mặc dù công tác tập huấn sẽ được tăng cường tổ chức; làm sao để cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương hoạt động chất lượng, hiệu quả ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ mới phụ thuộc rất lớn vào vai trò tiên phong của những “mạch nối” nhiệm kỳ.

Tin chắc rằng, kỳ vọng của cử tri sẽ được đền đáp xứng đáng bởi những đại biểu mình đã tín nhiệm bằng lá phiếu của niềm tin đã trao gửi. Hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tiếp tục có nhiều khởi sắc với vai trò tiên phong của những đại biểu chuyên trách tái cử.

PHƯƠNG NGUYÊN