Nhịp cầu

Cụ thể trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý khoáng sản

- Chủ Nhật, 15/08/2021, 05:24 - Chia sẻ
“Đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, kiên quyết xử lý đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép hoặc có hành vi bao che, bảo kê cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp ở địa phương nơi xảy ra tình trạng này”.

Trả lời kiến nghị trên của cử tri (tại các cuộc TXCT vận động bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026), UBND tỉnh Hà Tĩnh mới đây cho biết: Thời gian qua, nhằm tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Qua đó, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, số vụ khai thác khoáng sản trái phép giảm dần, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù đã chỉ đạo các sở, ngành địa phương triển khai khá quyết liệt công tác kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, tuy vậy UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng nhìn nhận: Tại một vài địa phương, tình trạng này vẫn tái diễn do nhiều nguyên nhân. Trong đó, có việc chính quyền địa phương (đặc biệt là cấp xã) chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý, chưa triển khai các biện pháp để quản lý khoáng sản chưa khai thác theo quy định của Luật Khoáng sản cũng như theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; công tác phối hợp giữa các ngành chức năng và chính quyền địa phương trong kiểm tra, phát hiện, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép chưa chặt chẽ, thường xuyên, việc xử lý chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Vì vậy, để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thị tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Giao các sở ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, tiếp tục mở các đợt cao điểm, tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm nhằm quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn... Đặc biệt, địa phương để xảy ra tình trạng khai thác trái phép mà không phát hiện kịp thời, không xử lý nghiêm, gây bức xúc dư luận phải kiểm điểm và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Đồng tình với các giải pháp quyết liệt của UBND tỉnh, đông đảo cử tri mong muốn cần cụ thể hơn việc chịu trách nhiệm của người đứng đầu sở, ngành, địa phương trước UBND tỉnh trong phối hợp và triển khai công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Bởi thực tế đã minh chứng, nơi nào người đứng đầu quyết liệt trong chỉ đạo triển khai sẽ tạo chuyển biến rất tích cực trên thực tế và ngược lại.

BÌNH LÊ