Nhịp cầu

Chủ động, linh hoạt trong phòng, chống dịch

- Thứ Tư, 09/06/2021, 06:42
Với tinh thần chủ động, linh hoạt, kịp thời, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 5.6 về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép”, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Văn bản số 4366/UBND-VXI về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo về phòng, chống dịch, thực hiện “mục tiêu kép” của Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021...; tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát việc vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa, nông sản... bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch, tạo thuận lợi trong lưu thông, giao thương đi, đến giữa các địa phương. Thường xuyên thông tin, liên lạc, thống nhất Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành liên quan để áp dụng các biện pháp trong quản lý hoạt động vận tải, bảo đảm không "ngăn sông, cấm chợ", không gây ách tắc, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở NN và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các KCN tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, rà soát, giảm bớt một số loại hình dịch vụ hạn chế kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản tại thị trường trong nước. Giao Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo khai báo y tế đối với toàn bộ người tham gia vận tải, vận chuyển hàng hóa, vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch, sản xuất kinh doanh và người lao động... Tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo y tế không trung thực.

Mặc dù là một trong những tỉnh đầu tiên chịu ảnh hưởng làn sóng thứ tư của dịch bệnh Covid-19, Vĩnh Phúc đã làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh; kinh tế của tỉnh trong 5 tháng đầu năm vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước. Với việc tiếp tục kiên quyết, kiên trì, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa hai mục tiêu với phương châm đặt sức khỏe của Nhân dân lên trên hết, tin rằng Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thành công trong thực hiện “mục tiêu kép”.

TRANG NGUYỄN