Phát huy tiềm năng, thế mạnh giảm nghèo bền vững

Là huyện vùng cao, biên giới phía Tây Bắc của tỉnh Lào Cai, Bát Xát thuộc một trong 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

Lấy kết quả giải quyết kiến nghị cử tri làm tiêu chí đánh giá

Chậm cấp "sổ đỏ" - vì sao?

Từ ý kiến, kiến nghị cử tri, chủ yếu là cử tri vùng đồng bào các dân tộc thiểu số về việc cơ quan chức năng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người dân, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lào Cai đã giám sát nội dung này. Đây cũng là một trong những vấn đề được đại biểu HĐND tỉnh chất vấn nhiều tại các kỳ họp HĐND tỉnh; Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND tỉnh cũng đã tiến hành giám sát…

Sớm kiểm tra, khắc phục ô nhiễm

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Móng Cái, thị xã Quảng Yên

Ngày 19.11, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Tường Huy đã TXCT tại thành phố Móng Cái và thị xã Quảng Yên chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Khóa XIII.

Kiến nghị hoàn thiện hạ tầng tại Khu công nghiệp Quang Minh

Ngày 18.11, Đoàn ĐBQH thành phố đơn vị bầu cử số 10 đã TXCT báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV với cử tri 2 huyện Sóc Sơn và Mê Linh.

Chủ động nhân rộng các mô hình được hỗ trợ

Quy định hợp lý tỷ lệ đóng góp

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình của người dân, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020 đã mang lại những hiệu quả thiết thực cho người dân các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện Sơn Hòa. Chương trình góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều thôn, buôn; giảm tỷ lệ hộ nghèo; giảm dịch bệnh; tăng số học sinh đến trường; thúc đẩy cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất với thị trường; kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được đầu tư xây dựng… Đến nay, có 2 thôn đặc biệt khó khăn đã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 là thôn Đốc Cắt, xã Sơn Hà và thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định.

Bảo đảm việc làm sau đào tạo nghề

Thực hiện chương trình đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Sơn Hòa, Phú Yên giai đoạn 2018 - 2019, UBND một số xã cơ bản đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm với việc chuyển dịch cơ cấu và nâng cao chất lượng lao động của địa phương cũng như thu nhập của người lao động. Từ đó, đã tích cực triển khai các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đạt được những kết quả khả quan, góp phần làm thay đổi ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo và các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Sớm điều chỉnh quy hoạch

Thời gian qua, quá trình đô thị hóa được đẩy mạnh ở nhiều địa phương, tuy nhiên, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở không ít nơi lại chưa được điều chỉnh kịp thời so với yêu cầu thực tế đã gây ra không ít vướng mắc, bất cập. Thực tế ở thị xã Trảng Bàng qua khảo sát công tác quản lý nhà nước về đất đai của Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh mới đây là một ví dụ điển hình.