Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới

ĐẠI BIỂU: Nguyễn Phú Trọng

Thông tin đại biểu

Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới

Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại Phiên khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV sáng nay, 20.7.

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI