14:31 24/05/2022

Ông Lưu Bình Nhưỡng Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có đánh giá  nguyên nhân  thực trạng của các dự an treo“ nở rộ” và ngang nhiên tồn tại. Chuyên mục góc nhìn chuyên gia Báo điện tử Đại biểu Nhân dân tiếp tục có cuộc trao đổi với ông về giải pháp kiên quyết xử lý tình trạng này.