Khắc phục tình trạng “nuôi” thành tích, định hướng trong xét khen thưởng
18:04 28/03/2022
ĐBQH Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị): Đừng để lỡ nhịp với thế giới và khu vực
15:04 07/01/2022
Cần tháo gỡ điểm “nghẽn” gây “ách tắc” mở đường…
12:08 22/11/2021
Doanh nghiệp nhà nước cần đóng vai trò là “đạo diễn”, dẫn dắt
11:14 20/11/2021
Bước đột phá của ngành giao thông vận tải, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của cả vùng Tây Bắc
11:49 16/11/2021
Cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số
11:35 13/11/2021
Chuẩn bị kỹ lưỡng quyết định hiệu quả giám sát cao
16:50 04/11/2021
Tinh thần làm việc vì dân, nói đi đôi với làm
05:50 04/11/2021
Tạo sự đồng thuận khi sáp nhập bộ máy
14:21 03/11/2021
Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị): Quan tâm đến năng lực cạnh tranh quốc gia
17:27 30/10/2021
Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (Quảng Bình): Một số quy hoạch không đồng bộ dẫn đến sử dụng tài nguyên đất không hiệu quả
15:34 30/10/2021
Cân nhắc lộ trình thí điểm phiên tòa trực tuyến
16:18 24/10/2021
Để các quyết sách đi vào cuộc sống
07:13 24/10/2021