ĐBQH Văn Thị Bạch Tuyết (TP. Hồ Chí Minh): Cần đổi mới cơ chế tài chính, cơ chế tự chủ cơ sở y tế công lập

- 29/05/2023, 17:20 - Chia sẻ

Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết cho rằng, việc đổi mới cơ chế tài chính, cơ chế tự chủ của các cơ sở khám, chữa bệnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế công lập sẽ giúp tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế và nhân lực cho cơ sở y tế cấp cơ sở và y tế dự phòng, góp phần tăng cường năng lực khám, chữa bệnh và năng lực làm công tác dự phòng của các cơ sở này. Đại biểu đề nghị trong thời gian tới, cần quan tâm đến việc đổi mới cơ chế tài chính, cơ chế tự chủ cơ sở y tế công lập.

Nhật Khánh
#