ĐBQH Trần Nhật Minh (Nghệ An): Quy định cụ thể hơn về phương thức giải quyết tranh chấp

- 26/05/2023, 12:15 - Chia sẻ

Cho ý kiến về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), đại biểu Trần Nhật Minh cho biết, phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức kinh doanh được quy định tại Điều 54 của dự thảo luật. Tuy nhiên, khoản 1, Điều 54 dự thảo luật cũng chưa khắc phục được bất cập, vì vậy đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu sửa đổi Khoản 1, Điều 54 cụ thể, dễ hiểu, dễ áp dụng hơn. 

Nhật Khánh
#