ĐBQH Nguyễn Văn Huy (Thái Bình): Còn nhiều bất cập, vướng mắc, khó khăn trong hoạt động y tế cơ sở

- 29/05/2023, 11:04 - Chia sẻ

Đại biểu Nguyễn Văn Huy cho biết, đến năm 2022, cả nước có trên 80% trạm y tế xã thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 100% đơn vị cấp huyện có trung tâm y tế và 99,6% xã, phường, thị trấn có trạm y tế. Y tế cơ sở, y tế dự phòng ngày càng có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và góp phần quan trọng vào thành công của công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, qua Báo cáo của Đoàn Giám sát cũng cho thấy còn nhiều bất cập, vướng mắc, khó khăn trong hoạt động y tế cơ sở.

Minh Nhật
#