ĐBQH Nguyễn Văn An (Thái Bình): Quy định thiếu cụ thể sẽ khó thực hiện

- 15/06/2022, 12:59 - Chia sẻ

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn An cho biết, đối với vấn đề bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí, quy định tại dự thảo Luật còn chưa thật cụ thể, dẫn đến khó để đảm bảo triển khai trong thực tiễn, chưa gắn được trách nhiệm nếu xảy ra sự cố về môi trường.

 
Minh Nhật
#