ĐBQH Nguyễn Thị Lệ Thủy (Bến Tre): Quy định nội dung quản lý nhà nước tương thích với phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật

- 15/06/2022, 16:18 - Chia sẻ

Đối với vấn đề quản lý nhà nước về dầu khí, đại biểu cho rằng đây là nội dung quan trọng cần được quy định chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng để có cơ sở xác định trách nhiệm của Chính phủ, Bộ, ngành và địa phương. Đại biểu đề nghị thiết kế lại nội dung này theo hướng quy định nội dung quản lý nhà nước tương thích với phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, trong đó đổi tên Chương mười là Quản lý nhà nước về điều tra cơ bản với dầu khí, hoạt động dầu khí.

Minh Nhật
#