ĐBQH Nguyễn Thành Công (Ninh Bình): Giới hạn độ rộng băng tần thì cần xác định hạn mức

- 15/06/2022, 18:59 - Chia sẻ

Theo đại biểu Nguyễn Thành Công (Ninh Bình): Trong trường hợp vẫn giữ nguyên quy định giới hạn độ rộng băng tần cho một tổ chức sử dụng, cần phải bổ sung quy định cụ thể về nguyên tắc và tiêu chí xác định hạn mức.

PV
#