ĐBQH Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên): Bảo đảm tính khả thi, rõ ràng và thống nhất

- 15/06/2022, 13:01 - Chia sẻ

Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Lâm Thành, đề nghị cần xem xét, quy định rõ trong dự thảo Luật nguyên tắc áp dụng Luật dầu khí theo hướng hạn chế tối đa việc dẫn chiếu các quy định pháp luật tại luật khác để bảo đảm tính khả thi, rõ ràng và thống nhất trong quá trình thực hiện.

Minh Nhật
#