ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Hà Nội): Đảm bảo tính ổn định, tầm nhìn chuyển đổi năng lượng mới

- 15/06/2022, 11:28 - Chia sẻ

Phát biểu ý kiến tại hội trường, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho rằng, quá trình sửa đổi Luật Dầu khí lần này cần lưu ý, quan tâm đến đảm bảo tính ổn định, tầm nhìn khi dự thảo Luật được ban hành. 

 
Minh Nhật
#