ĐBQH Mai Văn Hải (Thanh Hóa): Cần tăng cường giám sát trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết kiến nghị của cử tri

- 26/05/2023, 18:20 - Chia sẻ

Thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV, đại biểu Mai Văn Hải đánh giá cao việc Quốc hội đưa nội dung này ra thảo luận trước Quốc hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Quốc hội đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đại biểu đề nghị, cần tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, việc này phải làm thường xuyên và phải được giám sát mở rộng. Đặc biệt, cần phải giám sát trách nhiệm người đứng đầu trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; giám sát việc phối kết hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong vấn đề giải quyết các kiến nghị của cử tri. 

Minh Nhật
#