ĐBQH Lê Thị Song An (Long An): Cần làm rõ một số hành vi bị cấm trong Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)

- 24/05/2023, 12:04 - Chia sẻ

Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), đại biểu Lê Thị Song An đề nghị, cần làm rõ hơn các hành vi bị cấm như “thông thầu, dàn xếp, thỏa thuận”, “cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được bên mời thầu yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu”. 

Nhật Khánh
#