Đà Nẵng: Nhiều đổi mới trong giám sát 

Xem với cỡ chữ

Theo Báo cáo tại Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Khóa X về kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thành phố, hình thức giám sát có nhiều đổi mới như: Giám sát thường xuyên được tăng cường, giám sát theo chuyên đề ngày càng đi vào trọng tâm, trọng điểm; hoạt động chất vấn tại kỳ họp tiếp tục đi vào chiều sâu, sát thực tế và ngày càng hiệu quả hơn, nhất là các nội dung cam kết tại các phiên chất vấn đều được đưa vào nghị quyết HĐND thành phố và đề ra thời hạn triển khai thực hiện cụ thể… Thường trực HĐND thành phố đề nghị: Cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động của các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố, nhất là đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát theo mô hình thí điểm tổ chức chính quyền đô thị; tổ chức hiệu quả các phiên họp của Thường trực HĐND…

NGHI SƠN