Đà Nẵng: Nghe tham vấn giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế 

Xem với cỡ chữ

Tại buổi làm việc của Thường trực HĐND thành phố với một số cơ quan, đơn vị, chuyên gia kinh tế về “Giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025”, các chuyên gia kinh tế, khách mời đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đánh giá thực trạng tình hình, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phục hồi kinh tế trong năm 2021, đặc biệt là các giải pháp phát triển trong giai đoạn 2021 - 2025. Các ý kiến tập trung vào những giải pháp cụ thể về kích cầu du lịch, thương mại; đẩy mạnh phát triển ngành công nghệ thông tin, công nghiệp...; đề xuất các chính sách cần ban hành nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp. Nhiều ý kiến cũng tham gia góp ý môi trường kinh doanh, công tác cải cách hành chính; đề xuất tháo gỡ những vướng mắc trong xử lý sai phạm trên lĩnh vực đất đai; nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất lớn, đất tái định cư chưa bố trí.

THẢO LÊ