Đà Nẵng: Hoàn thành 593/659 nội dung được giao theo nghị quyết 

Xem với cỡ chữ

Theo Báo cáo của UBND thành phố tại Kỳ họp thứ 2 về việc triển khai Nghị quyết của HĐND, Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, về cơ bản, hầu hết các nội dung, công việc đã được triển khai theo đúng yêu cầu và tiến độ theo chỉ đạo. Đối với một số nội dung, công việc có tính chất phức tạp hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND thành phố để có ý kiến chỉ đạo kịp thời theo đúng thẩm quyền. Theo đó, với số lượng công việc được giao 659 nội dung, đã hoàn thành 593 nội dung; đang triển khai 66 nội dung. Đối với các nội dung, công việc chưa hoàn thành, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện.

LÊ TRÀ