Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Đa dạng hóa các hình thức cai nghiện 

Xem với cỡ chữ
Tiếp tục phiên làm việc chiều nay, 24.3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh nêu rõ, về cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng, có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc việc duy trì biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình; có ý kiến đại biểu đề nghị duy trì biện pháp này và bổ sung quy định để bảo đảm tính hiệu quả, khả thi.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, biện pháp cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng phù hợp với chủ trương đa dạng hóa các hình thức cai nghiện, tạo điều kiện cho tất cả những người nghiện ma túy lần đầu đều có thể được cai nghiện tự nguyện, nhất là người khó tiếp cận cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; đồng thời, thể hiện trách nhiệm và huy động sự tham gia của gia đình, cộng đồng đối với người nghiện ma túy. Báo cáo bổ sung của Chính phủ cho thấy, những tồn tại, hạn chế trong công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng chủ yếu liên quan đến việc tổ chức thực hiện chính sách.

Do vậy, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh nêu rõ, để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của biện pháp cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng: quy định rõ thời hạn cai nghiện ma túy từ đủ 6 tháng đến 12 tháng và người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng mà hoàn thành ít nhất 3 giai đoạn của quy trình cai nghiện ma túy (quy định tại khoản 1 Điều 29) thì được hỗ trợ kinh phí; quy định cụ thể trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong quản lý, kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; trách nhiệm của người cai nghiện ma túy, cơ sở cai nghiện ma túy, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện cung cấp hoạt động cai nghiện ma túy. Các nội dung chỉnh lý được thể hiện tại Điều 30 của dự thảo Luật.

Nhất trí với việc duy trì hình thức cai nghiện ma túy tại cộng đồng, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (TP Hải Dương) cho rằng, quy định này sẽ góp phần giảm chi phí cho ngân sách nhà nước, tạo cơ hội để người nghiện ma túy không bị tách biệt khỏi cộng đồng, dễ dàng hòa nhập xã hội sau khi cai nghiện.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình) phát biểu

Quan tâm đến thực trạng hiện nay có một số đối tượng lợi dụng các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để sản xuất ma túy như sử dụng thuốc tân dược, thuốc thú y có chứa chất ma túy, có chứa tiền chất để chiết xuất ma túy tổng hợp, đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình) chỉ rõ, trên thực tế, các cơ quan công an cũng bắt giữ nhiều vụ án như vậy, nên việc dự thảo Luật quy định chặt chẽ việc kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy là cần thiết.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường cũng cho rằng, dự thảo Luật vẫn còn một số hạn chế khi quy định về trách nhiệm Bộ Công an, Bộ Quốc phòng kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nhưng lại thiếu quy định về trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương kiểm soát các hoạt động này. Trong khi đó, luật hiện hành quy định trách nhiệm quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất vì mục đích y tế thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế; quản lý thuốc thú y có chứa ma túy, thuốc tiền chất thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; quản lý thuốc tiền chất sử dụng trong công nghiệp thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương. Theo ông, cần làm rõ phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, từng cơ quan, tránh trường hợp khi xảy ra vi phạm không rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý.

Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) đã được trình Quốc hội cho ý kiến từ Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV và cũng là dự án Luật duy nhất sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ Mười một. 

Tin: Hoàng Ngọc; Ảnh: Quang Khánh