Cùng đi, cùng đến, cùng hiệu quả 

Xem với cỡ chữ
Xác định đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp (DN), doanh nhân đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng đối với nền kinh tế, những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động đổi mới công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư; linh hoạt trong triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ DN, doanh nhân. Không chỉ thế, định kỳ hàng quý, UBND tỉnh và các địa phương còn tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của DN. Qua đó, đội ngũ DN, doanh nhân ngày càng tự tin và có bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng.

Gắn trách nhiệm cụ thể

Thời gian qua, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16.5.2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6.6.2017 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục tập trung nghiên cứu, tham mưu ban hành cơ chế, chính sách; tạo điều kiện, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sự phát triển của DN trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2020, tổng số DN trên địa bàn tỉnh đạt 25.000 DN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho các DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 7.12.2018. Trong đó, có nội dung cụ thể về hỗ trợ DN tham gia cụm liên kết ngành, như: Hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ mở rộng thị trường trong và ngoài nước, hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, hỗ trợ quảng bá hình ảnh, sản phẩm của DN.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng trong chuyến công tác kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án khu công nghiệp Sông Khoai do Tập đoàn Amata đầu tư

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, đến hết quý III.2019, tổng số DN và đơn vị phụ thuộc thành lập mới 1.700, đạt 43% so với kế hoạch năm, nâng tổng số DN trên địa bàn đến thời điểm hiện tại là 19.260 DN. Vốn đăng ký bình quân trên một DN thành lập mới trong quý III.2019 đạt gần 6 tỷ đồng. Số DN qua thời kỳ khó khăn hoạt động trở lại ước 536 DN, tăng 36% so với cùng kỳ. Trong tổng số 19.260 DN đăng ký thành lập tại Sở Kế hoạch - Đầu tư, có 11.879 DN đang hoạt động. Về triển khai chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực thông tin, tuyên truyền chính sách sâu rộng tới DN. Đặc biệt, cộng đồng DN được hỗ trợ chi phí về lệ phí đăng ký DN, đăng bố cáo thông tin ngay khi thành lập, góp phần giảm một phần chi phí giai đoạn đầu khi gia nhập thị trường, tạo môi trường kinh doanh cho DN.

Quan điểm cam kết đồng hành, cùng đi, cùng đến và cùng hiệu quả với cộng đồng DN đó một lần nữa được Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký tiếp tục khẳng tại hội nghị gặp gỡ DN quý III.2019 mới đây. Theo đó, tỉnh sẽ rà soát việc thực hiện các chỉ đạo liên quan đến tháo gỡ khó khăn cho DN ở các sở, ngành, địa phương thời gian qua. Gắn trách nhiệm cụ thể từng sở, ngành, địa phương và sẽ có hình thức xử lý, kiểm điểm nếu chưa thực hiện đúng theo chỉ đạo. Đây là giải pháp mạnh của tỉnh, khẳng định sự vào cuộc quyết liệt, đồng hành đến cùng với DN, vì sự phát triển của DN, cùng là vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Bảo đảm mọi cam kết không chỉ là khẩu hiệu

Có thể thấy, sự trưởng thành và từng bước lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân, DN đã đem đến sự thành công mang tính toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng đánh giá: Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng DN, 9 tháng năm 2019, kinh tế - xã hội tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 9 tháng đạt 11,9%, vượt 0,4% so kế hoạch đề ra. Hoạt động kinh tế trên các lĩnh vực tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 34.330 tỷ đồng, bằng 83% dự toán năm, tăng 15% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện.

Dù vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng thẳng thắn nhìn nhận, Quảng Ninh vẫn đang thiếu DN khởi nghiệp, sáng tạo; số DN thành lập mới chưa đạt kế hoạch; chưa khuyến khích được các hộ kinh doanh phát triển thành DN. Để giải quyết những vấn đề này bên cạnh vai trò, trách nhiệm của Nhà nước, đòi hỏi cộng đồng DN Quảng Ninh phải đi cùng với sự đổi mới, phát triển của tỉnh.

Mục tiêu của Quảng Ninh là trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, một trong những cực tăng trưởng của miền Bắc, địa phương dẫn đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin vào năm 2025. Trong đó, mục tiêu cụ thể đến 2020 là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11 - 12%/năm; cơ cấu ngành kinh tế với dịch vụ chiếm 48 - 49%, công nghiệp - xây dựng 47 - 48%; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 7.000 - 8.000 USD. Để đạt được những mục tiêu này, theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký, phải tiếp tục xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính phục vụ tốt nhất người dân, tổ chức và DN; giữ vững chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, địa phương trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết: Tỉnh sẽ tiếp tục công khai, minh bạch tất cả các thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh liên quan đến cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội; kết nối, tương tác thường xuyên giữa doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh. “Tất cả những vấn đề nảy sinh trong quá trình tương tác giữa doanh nghiệp với các cán bộ công chức sẽ được giải quyết kịp thời để bảo đảm mọi cam kết đồng hành, hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh không chỉ là khẩu hiệu mà là hành động cụ thể, quyết liệt”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.

TUẤN NGUYÊN