Quảng Nam: Đề nghị bầu cử sớm ở 6 xã biên giới huyện Nam Giang 

Xem với cỡ chữ

Căn cứ Điều 72 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, căn cứ đề nghị của Ủy ban Bầu cử huyện Nam Giang, Ủy ban Bầu cử tỉnh vừa có tờ trình gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, quyết định về việc tổ chức bầu cử sớm hơn ngày quy định (sớm hơn 1 tuần - ngày 16.5.2021) tại 24 khu vực bỏ phiếu thuộc 6 xã biên giới của huyện Nam Giang. Các xã đề nghị được tổ chức bầu cử sớm gồm: Đắc Pring (4 khu vực bỏ phiếu), Đắc Pre (4 khu vực bỏ phiếu), Đắc Tôi (4 khu vực bỏ phiếu), La Dêê (6 khu vực bỏ phiếu), La Êê (3 khu vực bỏ phiếu), Chơ Chun (3 khu vực bỏ phiếu). Nam Giang là huyện biên giới, hầu hết xã trên địa bàn có điều kiện giao thông đi lại khó khăn, khoảng cách từ trung tâm huyện đến các xã rất xa.

THANH HIỀN