H. Châu Thành, Hậu Giang: Tập trung giám sát các vấn đề nổi cộm, bức xúc 

Xem với cỡ chữ

Theo đánh giá tại Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021; tổng kết công tác thi đua năm 2020, phát động thi đua hoạt động HĐND các xã, thị trấn năm 2021: Điểm nhấn trong hoạt động của HĐND huyện là các nội dung giám sát đều tập trung đến các vấn đề nổi cộm, lĩnh vực người dân còn bức xúc, nhất là lĩnh vực bồi hoàn giải phóng mặt bằng, đất đai. Trong công tác thi đua hoạt động HĐND cấp xã năm 2020, qua phát động thi đua của Thường trực HĐND huyện, các xã, thị trấn, đã tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND, ban hành nghị quyết ngày bảo đảm chất lượng; thực hiện tốt các cuộc giám sát và công tác TXCT; bảo đảm thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ và thường xuyên. Kết quả: HĐND Thị trấn Mái Dầm đạt hạng Nhất; HĐND xã Đông Phú đạt hạng Nhì; HĐND xã Đông Thạnh, HĐND Thị trấn Ngã Sáu đạt hạng Ba.

VỊ THANH