Bắc Giang: Nhất trí chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 7 dự án 

Xem với cỡ chữ

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các dự án, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy, việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cần thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; diện tích rừng chuyển sang mục đích khác cơ bản là rừng sản xuất… Ban nhất trí thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 7 dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hương Sơn, huyện Lạng Giang (39,1ha); xây dựng trại chăn nuôi lợn nái Tam Tiến (1,96ha); cơ sở sản xuất gỗ ván ép xuất khẩu tại xã Lam Cốt, huyện Tân Yên (0,69ha); kho chứa, trung chuyển hàng hóa và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Thanh Long (0,38ha); Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu tại xã Bảo Đài, huyện Lục Nam (0,95ha); dự án đầu tư khai thác đất san lấp tại khu vực núi Hin, thôn Trại, xã Cao Xá, huyện Tân Yên (1,86ha), đầu tư khai thác đất san lấp tại khu vừng Rừng Làng, thôn Chính Hạ, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam (2,6ha).

VŨ CƯỜNG