Điện Biên: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án giao thông tại huyện Tủa Chùa 

Xem với cỡ chữ

Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa. Mục đích nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Tủa Chùa theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh Điện Biên, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, giảm nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa và các xã Sính Phình, Tả Phìn và khu vực tuyến đường đi qua. Theo đó, đầu tư nâng cấp tuyến đường có chiều dài khoảng 28km với quy mô đường giao thông cấp V miền núi. Đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư 183.000 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương, thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2024.

 

LÊ HOA