Cử tri mong muốn thành phố quan tâm hơn nữa tới cán bộ ở cấp thôn, tổ dân phố 

Xem với cỡ chữ
Trước kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Khoá XV, đại biểu HĐND TP đã tiếp xúc cử tri tại 30 đơn vị bầu cử và tổng hợp nhiều kiến nghị của tri gửi gắm, đề nghị thành phố quan tâm xem xét giải quyết. Trong đó, vấn đề cơ chế chính sách có 16 kiến nghị của 14 quận huyện trên địa bàn.

Trong đó, cử tri quận Hoàn Kiếm đề nghị Thành phố nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, quy chế cụ thể khi thực hiện Đề án chính quyền đô thị, phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố, đảm bảo xây dựng đô thị văn minh và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Cử tri huyện Phú Xuyên kiến nghị, sau khi thực hiện Đề án 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và các thôn, tổ dân phố đã phát sinh một số bất cập: Thứ nhất, chức danh Chủ tịch Hội Người cao tuổi khó bố trí người kiêm nhiệm do các chức danh khi đủ tuổi đã về nghỉ công tác mới tham gia sinh hoạt hội người cao tuổi; Thứ hai, đối với chức danh Trưởng Đài truyền thanh, theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND của HĐND Thành phố đã tinh giản nhân viên đài truyền thanh, nay chức danh trường đài lại kiêm nhiệm dẫn đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của đài truyền thanh cơ sở, ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền tại địa phương; Thứ ba, các chức danh nghỉ tinh giản theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND của HĐND Thành phố được quy định mức hỗ trợ cụ thể. Tuy nhiên các chức danh nghỉ công tác theo Đề án 21 của Thành ủy đến nay chưa có hướng dẫn về việc hỗ trợ. Trước những bất cập này, cử tri huyện Phú Xuyên đề nghị Thành phố quan tâm, xem xét tháo gỡ. Cũng liên quan đến việc thực hiện Đề án số 21/ĐA-TU ngày 26/9/2019 của Thành ủy Hà Nội, cử tri huyện Thạch Thất đề nghị Thành phố quan tâm, bổ sung thêm 01 Phó Trưởng thôn, Tổ dân phố bởi thực tế mỗi thôn, tổ dân phố chỉ có tổ trưởng sẽ rất khó khăn trong hoạt động ở địa phương.

Trong khi đó, cử tri huyện Chương Mỹ đề nghị Thành phố quan tâm hỗ trợ phụ cấp sinh hoạt phí cho Chi hội trưởng Chi hội người cao tuổi và Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi các xã, thị trấn. Cử tri huyện Đan Phượng đề nghị Công an Thành phố chỉ đạo việc thực hiện chính sách đối với công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên, vì có trường hợp đã hoàn thành hồ sơ từ năm 1988 đến nay vẫn chưa được hưởng trợ cấp theo quy định. Cử tri huyện Phúc Thọ đề nghị Thành phố xem xét, nâng mức hỗ trợ đối với đội ngũ công an bán chuyên trách vẫn đang công tác tại các xã, thị trấn.

Ngoài ra, cử tri huyện Gia Lâm kiến nghị, trong quá trình thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, đề nghị Thành phố có quy định cụ thể về quy mô, diện tích, số nhân khẩu, phạm vi sáp nhập hợp lý để làm cơ sở cho các đơn vị triển khai thực hiện theo quy định, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Cử tri huyện Sóc Sơn kiến nghị, hiện nay mức phụ cấp của các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND Thành phố thấp hơn so với quy định tại quyết định 31/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND Thành phố. Đề nghị Thành phố nghiên cứu, tăng mức phụ cấp của các chức danh hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn để nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công việc. Cử tri quận Cầu Giấy kiến nghị Thành phố quan tâm, xem xét tăng mức phụ cấp cho chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường. Cử tri quận Long Biên đề nghị Thành phố nghiên cứu điều chỉnh quy trình bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố danh sách bầu cử phải có số dư để đảm bảo tính khách quan,...

Liên quan đến lĩnh vực chính sách xã hội, cử tri quận Ba Đình đề nghị Thành phố xem xét tạo điều kiện không thu tiền lãi của các hộ kinh doanh đã vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời có cơ chế để các hộ kinh doanh được tham gia các khóa đào tạo miễn phí về kiến thức, kỹ năng kinh doanh góp phần nâng cao mức sống, giảm nghèo bền vững.

Liên quan đến Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về đấu giá hoặc cho thụê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, cử tri huyện Phúc Thọ và Thạch Thất đề nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét sửa đổi Quyết định này. Trong đó xem xét phân loại từng loại đất đề chỉ đạo các xã tổ chức đấu thầu, còn lại các loại đất như đất ao, hồ chăn nuôi cá hoặc cấy lúa xa khu dân cư quản lý khó khăn thì nên giao cho các huyện, các xã xem xét công khai, minh bạch cho các hộ được tiếp tục gia hạn thuê thầu theo từng năm để các hộ đỡ bị thiệt hại về kinh tế và tránh tình trạng bỏ hoang hóa đất công, đất ao hồ làm ảnh hưởng đến nguồn thu quỹ đất nông nghiệp công ích của các xã; đồng thời cho phép UBND cấp xã thực hiện phương án tổ chức đấu giá đất nông nghiệp công ích, đảm bảo đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 59, Luật Đất đai năm 2013 đảm bảo quản lý tốt quỹ đất nông nghiệp công ích trên địa bàn huyện.

Cùng liên quan đến cơ chế chính sách trong lĩnh vực đất đai, cử tri huyện Thạch Thất đề nghị UBND Thành phố tiếp tục cho UBND cấp xã giao thầu cho các hộ gia đình, cá nhân đang đầu tư sản xuất, trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản có hiệu quả (giao thầu không quá 5 năm) đến khi hết thời hạn, vì hiện nay công tác quản lý quỹ đất nông nghiệp công ích trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn do diện tích đất manh mún, nằm xen kẹt, nằm trong cùng thửa đất có diện tích đất Quỹ I được giao theo Nghị định số 64/CP của Chính phủ.

Liên quan đến việc chi trả lương hưu và trợ cấp, cử tri quận Thanh Xuân kiến nghị, hiện nay, Thành phố đã giao cho cơ quan bưu điện tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội, tuy nhiên những người đến nhận tiền mặt phải kê khai nhiều lần các thông tin cá nhân rất mất thời gian, trong khi người nhận qua thẻ ATM không phải kê khai gì. Đề nghị Thành phố xem xét giảm thiểu các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người đến nhận lương hưu và trợ cấp.

Ngoài ra, cử tri huyện Thanh Oai đề nghị Thành phố xem xét, điều chỉnh Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều bất cập, đặc biệt là việc phân cấp quản lý thủy lợi.

Đánh giá những kiến nghị của cử tri hết sức trách nhiệm, có tinh thần xây dựng cao, HĐND TP Hà Nội đã tổng hợp toàn bộ kiến nghị chuyển đến UBND TP và các sở, ban, ngành liên quan xem xét giải quyết, sớm thông tin trả lời cử tri theo đúng quy định.

PHI LONG